logga riksskådebanan


            
 

riks logga 2019

Välkommen till Riksskådebanan
som är huvud- organisationen för landets Skådebanor

RIKSSKÅDEBANAN
Kristinagatan 6 A
722 11 Västerås

Ordförande
Ann Mari Engel
070-7277420

annmari.engel@gmail.com

Vice ordförande:
Zenita Bergman
073-910 63 00
zenita@zizeron.seSenaste nytt från Skådebanan

Stadgar för Riksskådebanan

Stadgar för regionerna

Riksskådebanans styrelse

Riksskådebanans
medlemsorganisationer


Adresser till regionala Skådebanor

Riksskådebanans idédokument

Riksskådebanans
kulturpristagare


Tidigare artiklar

Tidigare nyhetsbrevSKÅDEBANANS HISTORIA


SKÅDEBANAN

Riksskådebanan med regionala skådebanor och nationella medlemsorganisationer som t ex LO, ABF och studieförbundet Vuxenskolan - verkar för att mäkla möten mellan konst, kultur och människor. Där behoven finns.

Skådebanerörelsen har sin plats på den ideella kartan.
Intressena bakom skådebanan hör hemma i folkrörelsefamiljen, där det är viktigare att se till människans människovärde än hennes marknadsvärde.

Konst är bra för hälsan, sägs det. För skådebanan är konst och kultur omistligt i ett demokratiskt samhälle. Det vill säga - konsten och kulturen behövs för samhällets egen hälsa.
Konst och kultur får och har sitt värde genom att den kommunicerar; den ställer frågor, provocerar till ifrågasättanden och den granskar.

Konsten är aldrig tyst, och den vaccinerar mot förtryck var det än utövas.
Riksskådebanan höstkonferens 2023

Zenita Bergman - Elin Bergman – Lina Petetsén och Cony  Petetsén - Ann Mari Engel  


Riksskådebanan fyller femtio år och firade det under sin höstkonferens den 26-29 oktober i Västerås.
På programmet fanns förutom interna överläggningar, en styrelsefortutbildning, genomgång av Riksskådebanans projekt KULTUR FÖR LIVET, föreläsare samt utdelning av Riksskådebanans kulturpris. Detta år till teatergruppen TROPOS.

Läs hela reportaget


Riksskådebanan genomför sin höstkonferens under 4 dagar i Västerås från 26 okt  - 29 okt. 2023
hem till gården

Se program


Riksskådebanan genomförde sin årsmöteskonferens i Stockholm tors-lörd 23 - 25 mars 202
3

Deltog gjorde Riksskådebanans styrelse, ledamöter och verksamhetsledare från regionala skådebanor. Under årsmötet deltog även ombud från medlemsorganisationer.
Konferensen gästades av David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden som pratade om Studieförbunden idag, utmaningar och utveckling.
My Salama Meiton, rådgivare i arbetsgivarfrågor hos Fremia som pratade under rubriken, Hur blir man en bra och hållbar arbetsgivare som ideel organisation?
skadebanan arsmote
Under konferensen besökte deltagarna Almgrens Sidenväveri och fick en guidad visning.
Anna Tascha Larsson, museichef på Kvinnohistoriska berättar om museets verksamhet och var även årsmötets ordförande.


Riksskådebanan har årsmöteskonferens i Stockholm 23 -25 mars på Zinkensdamms hotell och vandrarhem.


skådebanan zinkensdamm

Ung scen norr fick Riksskådebanans kulturpris 2022! 
Fredagen den 24 februari delade Riksskådebanan ut sitt kulturpris för 2022 till Norrbottensteaterns unga scen, Ung scen norr fick kulturpriset för teaterworkshopen Spot on. Workshopen har genomförts på Kriminalvårdens anstalt i Haparanda och syftar till att stärka individer med hjälp av teater och dramapedagogik. 
ung scen
Gunilla Röör (teaterchef Norrbottensteatern), Ylva Schönfeld (dramapedagog), Mervi Jaako (dramapedagog), Ulf Nyström (ordförande Skådebanan Norrbotten), Maja Alasalmi (producent) och Eva Plumppu (verksamhetsledare Skådebanan Norrbotten). Foto Magnus Stenberg.

Riksskådebanan på Folk och Kultur
Fredagen den 10 februari genomförde Riksskådebanan ett seminarium på Folk och Kultur i Eskilstuna.
Seminariet handlade om Riksskådebanans projekt Kultur för Livet. Moderator var Ann Marie Engel, Riksskådebanans ordförande.
Öppna ögonen
Från väster, övre raden och nedåt från vänster. Isabella Thunberg, Elin Bergman, Zenita Bergman, Göran Sarring, Hanna Appelfeldt Melanton, Malin Hillberg, Magnus Utvik, Ann Mari Engel, Bengt Nilsson.

Magnus Utvik och Elin Bergman berättar om sitt arbete med skrivprojektet på Anstalten Hinsberg och Malin Hillberg och Hanna Appelfeldt Melanton berättar om sitt Konstprojekt på Anstalten Österåker. Medverkade gjorde även Bengt Nilsson senior handläggare på Kriminalvårdens sektionen för behandlingsstöd och Isabella Thunberg, Kriminalvårdsinspektör och chef för ASV på Hinseberg.

BOKSLÄPP- Antologin "Hälsningar från Hinseberg
Författaren Magnus Utvik och verksamhetsledaren Elin Bergman från Skådebanan Västmanland har under våren 2022 arbetat med skrivcirklar på Kvinnoanstalten Hinseberg. På ett mycket öppet och personligt sätt delar 14 kvinnor med sig av sina tankar om brottet, saknaden och drömmarna. Texterna blev en antologi där kvinnorna ger oss sina berättelser om livet utanför och inne på anstalten. Om kamratskap och vardag. Om längtan efter barnen och friheten. Om hur det vore att vara chef för Hinseberg. Några skriver poesi, andra skriver låttexter. Hur är det att sitta häktad och vad vill jag säga till någon som sitter i fängelset och är ledsen och känner sig ensam. Hur är en helg på Hinseberg och vad gör jag om tio år?

Boken kostar 100 kr ink frakt: Maila till vastmanland@skadebanan.se för att beställa boken.


Riksskådebanans höstmöte 2022 i Göteborg

skådebanans höstmöte 2022

Läs mer om konferensen

Slutrapport - Skådebanans kriminalvårdprojekt "Kultur För Livet"

Läs hela dokumentet via denna länk

Riksskådebanan genomförde sin årsmöteskonferens 2022 den 25 - 26 mars i Stockholm


skådebanan årsmöte 2022

Göran Sarring Lawen Redar  Ann Marie Engel

Under konferensen samlades Riksskådebanans styrelse, verksamhetsledare från landets 8 skådebanor och ombud från Riksskådebanans medlemsorganisationer

Fredagen och lördag fm ägnades åt föreläsare och interna utvecklingsfrågor, under lördag eftermiddag genomfördes Riksskådebanans årsmöte.

Stina Bäckström, praktisk filosof och forskare från Södertörns Högskola föreläste under rubriken: “Humorn och nåden" - ett filosofiskt perspektiv på humor i mellanmäskligt samspel.

Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet pratade om hur han ser på kulturskoleverksamheten av o för unga i Sverige idag.

• PRo:s förbundssekreterare Johanna Hållén samtalade om möjliga framtida samarbetsprojekt med Riksskådebanan och de regionala Skådebanorna.

Lawen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot, tredje vice ordförande i Kulturutskottet valdes till mötets ordförande och inledde årsmötet med en intressant redogörelse för kulturutskottets arbete. 

Årsmötet avslutades med att Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel tackade Lawen Redar för ett mycket väl genomfört årsmöte och fortsatte med att avtacka avgående styrelseledamöterna Elisabeth Lax och Göran Sarring för sitt arbete i Riksskådebanans styrelse.
Även Johan Lundbladh, avtackades efter många år som verksamhetsledaren för Skådebanan Västra Götaland.


Riksskådebanan har fått 1 miljon kronor från Kriminalvården till sitt projekt Kultur För Livet.

Kriminalvården  skriver i beslutet:
"Projektet syftar till att bredda och utveckla arbetssätt med konst/kultur inom Kriminalvårdens Annan strukturerad verksamhet, ASV och avser musikskapande, drama, körsång, skrivarcirklar, biblioterapi (skrivande och samtal om korta texter). Detta ska ledas av utbildade och för respektive kulturområdets aktiva personer".

Skäl till beslut:
"Organisationen (Riksskådebanan) har bedrivit uppskattad verksamhet i region Nord och Syd med annan finansiering. Ansökan avser åtta verksamhetsområden spridda över landet och är sammantaget väl beskrivet och där verksamheten kommer att ledas av professionella aktörer. Kriminalvårdens behov av kvalitativ verksamhet inom ASV motiverar en stadsbidragsfinansiering".
Riksskådebanan är projektägare och samtliga regionala skådebanor genomför kulturprojekt på anstalterna Kristianstad, Skänninge, Österåker, Hinseberg, Haparanda, Östragård i Västra Götaland och frivården i Dalarna. 

Kultur För Livet-projekt kommer även att genomföras på SIS ungdomsboenden Sundbo och Stigby. 
Till de projektet söks medel från Allmänna arvsfonden.


Riksskådebanan genomför sin årsmöteskonferens 2022 fredag 25 - lösdag 26 mars i Stockholm.
Under konferensen samlas Riksskådebanans styrelse, verksamhetsledare från landets 8 skådebanor och ombud från Riksskådebanans medlemsorganisationer. Fredagen och lördag fm ägnas åt föreläsare och interna utvecklingsfrågor, under lördag em genomförs Riksskådebanans årsmöte. 


Riksskådebanans höstmöte på Syninge kursgård
rikskådebanans höstmöte

Den 26-28 november samlades deltagare från landets regionala Skådebanor på Syninge kursgård till Riksskådebanans höstmöte. På programmet fanns föreläsare och verksamhetsplanering.

Läs mer om konferensenSkådebanans kriminalvårdprojekt KULTUR FÖR LIVET

Pia Bergström och Skådebanan Dalarnas v-ledare Suzanne Lazar under konferens inom kriminalvårsprojektet KULTUR FÖR LIVET

Med stöd från Postkodstiftelsen har tre av Skådebanans regionala avdelningar - i Skåne, Dalarna och Norrbotten - under 2021 genomfört pilotprojekt på tre olika ställen: ett musikprojekt på kriminalvårdsanstalten i Kristianstad, ett teaterprojekt på anstalten i Haparanda och ett arbete med biblioterapi och konst på häktet i Falun

  Att ändra ett tankemönster
  Skådebanans kriminalvårdprojekt Debattartikel

Den 30 september 2021 genomförde Skådebanan en konferens inom kriminalvårsprojektet KULTUR FÖR LIVET
Sammanfattning av konferensenSkånes Dansteater fick Riksskådebanans kulturpris 2021
Motiveringen lyder:
Skånes Dansteater får Riksskådebanans kulturpris 2021 för att de utmärker sig för att vara en trendskapande och modig föregångare i arbetet att gå från överklassnöje till kultur för alla. De har tagit stora kliv framåt för att öka delaktighet och tillgänglighet till den scenkonstform som är deras.
De arbetar aktivt och på bredden med att öppna både scen och salong för alla oavsett härkomst, kön eller klass. Deras arbete inom ramen för Dialogverksamheten har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationelltoch är ett föredöme för scenkonstinstitutioner i hela världen. 
Den har betytt mycket för Skådebanans deltagare och alla andra som fått sina vyer vidgade och sina leder en smula uttänjda i ett härligt välkomnande hus.
Skåner Dansteater nominering av Skådebanan i Skåne och priset delades ut i Malmö av Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel.


Riksskådebanans årsmöte 2021 genomfördes den 7 mars. Även detta år digitalt.

Ordförande för mötet var Anders Bergérus, facklig/politisk ombudsman på LO.  I samband med årsmötes kungjordes årets kulturpristagare. Mottagare av Riksskådebanans kulturpris för 2021 har nominerats av Skådebanan i Södra Regionen.

Priset går till Skånes Dansteater och kommer att delas ut i Malmö i slutet av oktober.

Läs motiveringen

Riksskådebanan har genomfört ett digitalt seminarium med tre inbjudna gäster.
Underrubriken  "Läget i kultur- och coronalandet för professionella och ideella" samtalade Mats Söderlund, författare, debattör, tidigare ordförande i Författarförbundet och KLYS, Ulrica Kjällén, verksamhetsansvarig KLYS samt Johan Rådmark, chef för Boo Folkets Hus och ordförande i Ideell Kulturallians Stockholm.  
Samtalsledare var Göran Sarring från Riksskådebanan.

Seminariet går att lyssna på under länken zoom_0.mp4


Stimulansbidrag till regionerna

Riksskådebanan har fördelat stimulansbidrag till de regionala skådebanorna till genomförande av fysiska kulturträffar för särskilt utsatta grupper under covid-19. Samtliga skådebanor fick 15.000 kr vardera.

• Norrbotten genomförde konserter med julsånger på ett antal äldreboenden i Bodens kommun.

• Dalarna arrangerade kulturträffar för “sagoläsare” som brukat läsa sagor på förskolor.

Västmanland genomförde ett antal filmvisningar i samarbete med PRO-kultur och Elektra folkets Bio och två soppteaterföreställningar i samarbete med Västmanlands teater och PRO-kultur.

• Stockholm inbjöd till konserter på äldreboenden i samarbete med Triangelkören och skapade en kulturpodd.

• Östergötland genomförde konserter för LSS-boende i samarbete med Östgötamusiken.

• Jönköpings län genomför konserter utangör äldreboenden i samarbete med Åsenhöga Brassband och Åsenhöga Youth Brass Band.

• Västra Götaland arrangerade berättarträffar på äldreboenden i samarbete med konstnären Kiriaki Christoforidis.

• Södra regionenarrangerade kultureveneng i samarbete med PRO-kultur Malmö och ABF Malmö.


KULTUR FÖR LIVET – ett nyskapande kulturprojekt inom kriminalvården

Riksskådebanan genomför ett kulturprojekt på anstalterna i Kristianstad och Haparanda och på häktet i Falun. Med ekonomiskt stöd från Postkodstiftelsen arbetar konstnärer och konstpedagoger med kreativa skapande processer.

För ett par år sedan föddes idén att Skådebanan skulle initiera ett projekt som går ut på att arbeta med konstnärliga uttryck inom kriminalvården. Vi är övertygade om att en människa som upptäcker sina egna inneboende kreativa möjligheter, den människan får kraft att göra nya val i sitt liv och kanske tillochmed kan lämna en kriminell identitet bakom sig. Vi byggde projektet Kultur För Livet, ett utforskande projekt inom kriminalvården kring att upptäcka skapande möjligheter genom kulturella uttryck. Alla regionala skådebanor mötte idén med entusiasm, och var och en projekterade för arbetet i sin region


Läs hela artickeln om projektet  "Kultur För Livet"Journalisten Ulf Lundén fick Riksskådebanans kulturpris 2020
Ulf Lunden får skådebanans kulturpris
Zenita Bergman, Riksskådebanan och pristagaren Ulf Lundén

Priset delades ut i Brunnsviks Bokstuga onsdagen den 10 juni i samband med Dalarnas litteraturdag som 2020 genomfördes digitalt.

Läs motiveringenRiksskådebanans årsmöte hölls lördagen den 16 maj 2020
I år digitalt på grund av Coronavirusen

Riksskådebanans årsmöte 2020
Lars Ohly, Verdandi, var ordförande för mötet och  
Ann Mari Engel omvaldes till ordförande på 2 år för Riksskådebanan.


Debatt.
Om inte kulturminister Amanda Lind (MP) vill satsa på att stärka den ideella kultursektorn ska hon vara tydlig med det eller få till stånd ett resurstillskott snarast möjligt, skriver flera företrädare för sektorn. (Dagens Samhälle 2020-03-03)

Läs hela skrivelsen som Riksskådebanan skrivit under från Ideell Kulturallians som
väder sig till kulturministern.


Debattartikel


Riksskådebanans höstkonferens 2019 genomfördes på Syninge kursgård den 25-27 okt.
syninge kursgard

Riksskådebanans höstkonferenser genomförs i syfte att samla dom regionala verksamhetsledarna och Riksskådebanans styrelse för verksamhetsöverläggningar. Till konferenserna bjuds även in olika föredragshållare. Till höstkonferensen 2019: Nazem Tahviladeh från KTH, Gunnar Ardelius från Ideell Kulturallians, Jenny Wrangborg från Föreningen arbetarskrivare, samt Maria Åhgren från Kulturrådet.

Läs mer om konferensen
Riksskådebanans Kulturpris 2019 tilldelades Kvartersteatern i Norrköping
skådebanans kulturpris 2019
Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel delade ut priset till Kvartesteatern i Norrköping


Motiveringen:
Kvartersteatern får Riksskådebanans kulturpris för att, i Skådebanans anda, arbeta med att möjliggöra tillgänglighet och deltagande för barn- och ungdomar i konst/kultur.


Läs hela motiveringen


Riksskådebanans höstkonferens förläggas till Syninge kursgård fredag 25 oktober till söndag 27 okt.

Se programet


Riksskådebanans årsmöte samt konferens den 29-30 mars 2019

Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel, mötesordförande Calle Nathanson, sekreterare Göran Sarring

Förutom  årsmötet som genomfördes på Strindbergs Intima Teater den 30 mars innehöll konferensen ett besök på Tensta Konsthall, föredrag av Göran Greider, besök på Nationalmuseet samt föreställningen Förbjuden ingång.

Läs mer om konferensen


Riksskådebanans utvecklingskonferens den 28 och 29 september 2018
Foto Buster Blaesild

Läs mer om konferensen


Riksskådebanans kulturpris 2018 delades ut till konstnären Lars Lerin inför hans stora utställning på Liljevalchs konsthall

lars lerin
Ordförande Ann Mari Engel och vice ordförande Zenita Bergman  delar ut priset till Lars Lerin

Motiveringen löd:

Lars Lerin får Riksskådebanans kulturpris för betydande insatser inom folkbildning genom att göra bildkonsten tillgänglig via sina konstböcker, sitt museum och i många andra sammanhang, bland annat sin personliga programserie på SVT

Dessa serier har gett innebörden i begreppet folkbildning stor medial spridning och öppnat vägar in i bildkonstens rum. I den senaste serien ”Lerins lärlingar” har personer med olika  funktionsnedsättningar gått i konstskola. Lars Lerin var deras lärare, och deltagarna fick prova på flera olika konstformer under hans ledning. I programmet fick även deltagarna egna berättelser stort utrymme.

Bilder


Folk och Kultur 2018

Under Folk och Kultur i Eskilstuna deltog Riksskådebanan med utställning i mässhallen.
Många besökare stannande och var intresserade av Skådebanerörelsen.
Här samtalar Eva Sens från Skådebanan i Dalarna med kulturchefen i Katrineholm.


folk och kultur 2018


Riksskådebanan medverkade på LO.s tvärfackliga studiekonferens VISA
 
 
 
Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel och vice ordförande Zenita Bergman medverkade den 5 september på LO.s tvärfackliga studiekonferens VISA, på Runöskolan. Temat för dagarna var organisering och Riksskådebanan fanns med för att berätta om Skådebanans verksamhet och uppbyggnad. Under dagen knöts flera nya kontakter.
 

Riksskådebanans kulturpris 2017 delades ut till komikern och samhällsdebattören Soran Ismail
Utdelningen skedde på Historiska museet i samband med Riksskådebanans årsmöteskonferens med temat kulturarv den 24-26 mars. Riksskådebanans årsmötet genomfördes den 26 mars.

Göran Saring,Riksskådebanan delar ut kulturpriset till Soran Ismail

Läs mer om pristagaren, konferensen, årmötet

Till minne av Riksskådebanans tidigare ordföradne Siv HolmaRiksskådebanans kulturpris 2016

Riksskådebanan delade ut 2016 års kulturpris till intendenten, konstpedagogen, eldsjälen och guiden Maria Taube vid Moderna museet i Stockholm i samband med Rikskådebanans årsmöteskonferens torsdag 31 mars - lördag 2 april 2016.

Årsmötet genomförs den 2 april


Bilder från utdelning av kulturpriset samt årsmöteskonferensen


Information om konferens/årsmöte


Riksskådebanans höstmöte i Kiruna den 9-11 oktober 2015


Programmet

Bilder från mötet


Josette Burshell-Mingo Riksskådebanans kulturpristagare 2015.


Priset delades ut av Riksskådebanans ordförande Siv Holma, i samband med Riksteaterns kongress i Göteborg den 9 maj.
I sitt tacktal sa Josette att hon var väldigt glad för priset och att hon uppfattade Riksskådebanans kulturpris som mycket seriöst.


Rikskådebanans årrsmöte 2015 genomförde den 28 mars.

 
Under  årsmötet fick deltagarna uppleva ett kulturinslag med Tuomo Haapala, Marie Selander, Bengt Berg och Göran Sarring

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015


I anslutning till årsmötet genomförde Rikssksådebanan en verksamhetskonferens den 26-27 mars.


Deltagarna fick på olika sätt beskriva, analysera samt hitta lösningar på problem som organisationen har eller tror sig få uppleva i framtiden.
Konferensen besöktes även av Anna Swedmark-Westin, handläggare för Skådebanerörelsen på Kulturrådet.

Läs mer 


Riksskådebanan delar ut 2015 års kulturpris till Josette Bushell-Mingo.


Josette Bushell-Mingo gör både klassiker och nyskriven scenkonst tillgänglig för människor med teckenspråk som första språk. Läs mer


Priset delas ut under Riksteaterns kongress i Göteborg under majRiksskådebanans höstkonferens den 10 - 12 okt
under temat "Kultur och hälsa"

Elisabeth Heilmann Blind framför en tradisionell maskdans från Grönalnd

Under Riksskådebanans höstmöte medverkade flera föreläsare under temat "kultur och hälsa".
Dr Ewa Bojner Horwitz om forskning som visar att exempelvis dans kan ge smärtlindring.
Skådespelaren Elisabeth Heilmann Blind som tillhör urbefolkningen inuiter på Grönland, om hur hon ser på kultur utifrån hennes perspektiv.
Sångerskan Bambi Elinsdotter-Oscarsson som efter en stroke blev förlamad men vägrade att ge upp, som nu uppträder, pratar i radio och målar tavlor. 


Läs mer.


Riksskådebanan Kulturpris 2014 gick till författaren Torgny Karnstedt.
 
Torgny Karnstedt och Siv Holma

Priset delades ut i samband med Bokmässan i Göteborg av Riksskådebanans ordförande Siv Holma. I och med detta är Torgny nu ambassadör för Riksskådebanan.

Motiveringen för kulturpriset lyder:
Torgny är arbetarförfattaren som brinner för läs och skrivfrämjande verksamhet. Under 30 år har han samtalat med tusentals elever i skrivarverkstäder om nödvändigheten och glädjen att bygga ett eget språk. Han är flitigt anlitad föreläsare om människans behov av språk och böcker, om språkets betydelse för vår identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning.
Läs hela motiveringen

20141002


Riksskådebanans projekt Grobianen skapar debatt - kan bokas via Riksskådebanan.

"Grobianen spelas som soppteater på Västerås Teater 15/10, 22/10 och 14/11 - alla dagar kl 12.


Förlängd spelperiod: föreställningen är möjlig att  boka våren 2015."

Läs mer om föreställningen, bokning etc

Se en trailer om föreställningen  

Debatt

Nörköpings tidningar:

Hur ska vi bemöta okulturen ?  Länk  
Det är kvalité vi ska diskutera Länk


Riksskådebanans årsmöteskonferens 2014 genomfördes den 27-28 mars i Stockholm då verksamhetsledarna och Riksskådebanans styrelse träffades. 

Programet för Riksskådebanans årsmötetskonferens den 27-28 mars  


Riksskådebanans årsmöte genomfördes lördag den 29 mars på Teater Brunnsgatan 4, Stockholm.
Efter årsmötet fick deltagarna och den publik som kommit, se föreställningen Grobianen samt samtala om pjäsen med författaren
Åsa Lindholm och skådespelaren Göran Forsmark
Bilder från årsmötet


G R O B I A N E N eller: Den kulturfattige mannen – finns han?
Han går aldrig på teater. Han besöker aldrig en konstutställning. Han går inte på en klassisk konsert. Är han kulturfattig? Vad gör den kulturfattige mannen i stället?


Pjäsen Grobianen är ett beställningsarbete från Riksskådebanan, som en fortsättning på forskningsprojektet ”Den kulturfattige mannen – finns han?”

Pjäsen hade premiären den 8 mars på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping. 

Recension: Norrköpings tidning
Recension: Folkbladet
Recension: Länk till Kultursidans recension

Pjäsen kan bokas eller anmäl intresse för:
Sarring Kulturproduktion AB 070-555 3084
goran@sarring.se


Som beställare får ni:

1.
En pjäs av Åsa Lindholm, i rollen som ”den kulturfattige mannen”: Göran Forsmark. Regi: Göran Sarring

2. Forskningsmaterial som Tobias Harding tagit fram åt Riksskådebanan, samt förutsättningar för en riktigt bra diskussionskväll

Föreställningen (c:a 30 min) kräver minimal teaterteknik: 5-6 kvm. Bokningsbar 8 mars-valet 2014.

Forskningsmaterial och statistik som ingår i projektet, av forskaren Tobias Harding Läs mer

Mer info om pjäsen / kan användas som säljblad:
Tryck här


KULTURVAL 14
En serie kulturdebatter inför valet arrangerade av Koalition för Kulturdebatt i samarbete med Kulturhuset i Stockholm.

24 mars - Ska vi kvotera Hamlet ?
31 mars - Vem äger konsten ?
7 April - Konst för lyckoindexets skull ?
14 april - Folket, facket eller furstarna
?

Se programmet
: Tryck här

Se och lyssna till debatterna: Tryck här
 


Riksskådebanans höstmöte den 10-13  oktober 2013

Riksskådebanans vice ordförande Zenita Bergman

Den 10 oktober samlades deltagare från skådebanans regioner till ett höstmöte som innehöll studiebesök på Sveriges Radio, en konferens om Public Service, samt egna överläggningar.

Konferensen öppnades med orförande Siv Holmas skrivna inledningsanförande "Rikskådebanan hälsar er alla varmt välkomna till dagens seminarium var syfte är att bredda kunskapen och diskussionen om vad Radio och TV i allmänhetens tjänst betyder. Vi har samlat regionala skådebanor från hela landet och vi har också öppnat seminariet för andra intresserade att vara med. Detta har vi gjort för att Radio och TV i allmänhetens tjänst angår och berör hela folket och inte bara en intresserad elit som finns i huvudstaden".  

Läs inledningsanförandet

Här finns hela programmet
 


Riksskådebanan tar pulsen på Public Service,  ett av samhällets viktigaste andningshål

Moderator för seminariet, Kerstin Brunnberg

Riksskådebanans seminariet om Public Service i Radiohuset, Stockholm.
Läs mer

Läs programmet  

Här finns förmiddagens seminariet som mp3

Här finns eftermiddagens debatt som mp3


20131023Solveig Ternström, Riksskådebanans ambassadörUnder höstmötet medverkade Solveig Ternström, en av Riksskådebanans ambassadörer.
Solveig berättade att hon redan som liten bara ville leka med kamrater som på samma sätt som hon tyckte om att spela teater. Läs mer


Rikskådebanans kulturpris 2013 till Linda Krüger


Under  höstmötet den 11 oktober 2013 delade Riksskådebanan ut sitt kulturpris till eldsjälen Linda Krüger

Läs  motiveringen


Riksskådebanan genomförde sitt årsmöte den 23 mars på Postmuseet i Stockholm


Skådebanans ordförande Siw Holma tackar årsmötets ordförande Annmari Engel.
Läs mer


 
Riksskådebanans höstkonferens den 16-18 november 2012 i GöteborgLäs merRikskådebanans kulturpris 2012 delades ut till nationella minoriteter

Utdelningen skedde den 2012-09-27 i Riksdagshuset.

2012 år pristagarna är alla starka konstnärer inom olika genrer. Det gemensamt är att de har sitt fotfäste i varsin kulturtradition som sedan år 2000 är officiellt erkända nationella minoriteter.
Prisutdelarna var Riksskådebanans ambassadörer Lars Ohly och Solveig Tärnström

Pristagarna är:
- Judisk kultur: Judiska Teatern och deras konstnärliga ledare Pia  Forsgren
- Sverigefinsk kultur: Teatergruppen Uusi Teatteri
- Samisk kultur: Poeten och joikaren Issát Marainen
-  Tornedalsk kultur: Författaren Gunnar Kieri
- Roms kultur: Silversmeden RosaTaikon

Se bilder från prisutdelningenRiksskådebanans höstkonferens i Malmö den 2 september 2012
Läs mer


Vi gratulerar Suzanne Lazar till "EN BOK FÖR ALLAS" läsfrämjandepris

Föreningen En bok för allas vänner har tilldelat författaren Bernt-Olov Andersson och bokombudet Suzanne Lazar, Skådebanan, 2012 års Läsfrämjarpris.
Priset har delats ut varje år sedan 1992 och går till en författare och en läsfrämjare. Priset består av en litografi av konstnären Ewert Karlsson, EWK, och en penningsumma.


120705

Riksskådebanans årsmöte 2012 genomfördes den 31 mars i Jönköping, kulturhuset Spira

Den 30 mars, i samband med årsmötet, genomförde Riksskådebanan en konferens med namnet "Strategisk kommunikationsplan för Skådebanan". Konferens ingår som en del av Skådebanans förändringsarbete. Inbjudna till överläggningarna var årsmötesdeltagare, medlemsorganisationer samt regionala verksamhetsledare och gäster.

120331


Läs mer

Läs inbjudan

Länkar till Skådebanas regioner

Skådebanan Dalarna
Skådebanan i Dalarna
Adress: Myntgatan 10-14
791 62 Falun
Telefon 070-2477473
skadebanandalarna@telia.com

Skådebanan i Jönköpings län

Skådebanan i Jönköpings län

c/o Carlsson
Sävövägen 19 A
57173 Stensjö
Tel 076190881


Skådebanan Norrbotten
Skådebanan Nnorrbotten

Skådebanan Norrbotten
Småbåtsgatan 2
97235 LULEÅ
070-2774769
norrbotten@skadebanan.com

  aktuell verksamhet

Skådebanan Södra Regionen
Skådebanan Södra Regionen
Rådmansgatan 23c
211 46 Malmö
tfn:0720-604590
e-post: hej@skadebanan.se


Skådebanan Stockholms län

Skådebanan Stockholms län
c/o Mörner
Skånegatan 53
116 37 Stockholm

Skådebanan Västmanland
Skådebanan Västmanland
Elin Bergman
070-4498833
Humelegatan 1
72226 Västerås
vastmanland@skadebanan.se

Skådebanan i Västra Götaland
 

Skådebanan Östergötland
Skådebanan i Östergötland, Trädgårdsföreningen, Drottninggatan 40, 582 27 Linköping, Tel 0760- 244161
E-post: info@skadebanan.nu