Riksskådebananan genomförde en av två höstkonferens 2012 i Malmö den 31 augusti till den 2 september.


Inbjudna var Riksskådebanans styrelse och verksamhetsledare samt gäster.

Under rubriken " Den kultur fattige mannen – finns han? medverkade Tobias Harding som har en postdoktorstjänst vid Linköpings Universitets under tema Kultur och Samhälle. Tobias Harding forskar om kulturpolitik, demokrati och civilsamhälle. Tobias Harding är också verksam vid SweCult och har arbetat i Kulturutredningens sekretariat.
Rubriken "Den kultur fattige mannen – finns han" var satt utifrån att väcka diskution. Genom det skulle deltagarna kunna diskutera och analysera Skådebanans arbete, framtidsinriktning etc.
Tobias Hardings förläsning innehöll en beskrivning av vad ett civilsamhälle innebär, statestik över våra kulturvanor och en historieöverblick. Föreläsning blev grunden för en diskussion om begreppet "kultur". Vem utövar kultur, vad anses som bra och dålig kultur, hur ska Skådebanerörelsen arbeta.

Under konferensdagarna medverkade även Ordf. i Malmö kulturstöd, Daniel Sestrajcic, samt Carina Nilsson som är socialkomunalråd i Malmö, tillika ordf. i socialnämnden. Kerstin Hägg, som är anställd av Malmö stad som ansvarig för projekt "utslussen". Från Fontänhuset medverkar föreståndare Anna-Karin Ekman, samt andra gäster.

Under fredagskvällen såg deltagarna en filmen om Turning Torsos tillkomst, de problem som ett så stort bygge innebär. Ekonomiskt men även de kulturella skillnader som fanns mellan arkitekten Santiago Calatrava och beställarna HSB. Under lördagen fick deltagarna möjlighet att åka upp i huset med en guide.

Under konferensen redogjorde Skådebanedistrikten för de verksamheter som man arbetar med. Exempelvis Skådebanan i Malmö som berättade om deras starka engagemang för människor med drog och alkoholproblem. Under konferensen fick deltagarna möta några föredetta missbrukare som berättade vad det kan innebär att möta kulturen genom Skådebanan. Västra Götaland berättade om AIRIS, ett projekt i vilket konstnärer möter arbetsliv (industrier etc). Skådebanan Västmanland om att flytta kontoret och genom det försöka bilda ett lite "kulturcentrum" i Västerås, Stockholm om svårigheter att få kommunala bidrag. Skådebanan i Norrbotten om deras konstgalleri, kulturnatten i Luleå samt verksamheter i bygdegårdar. Östergötland om ett konstprojekt som genomfördes för några år sedan ( som blev till en vandringsutställning) som några av  konstnärerna åter vill ska genomföras. Dalarna berättade om deras litteraturdagar etc. För mer information gå till respektive distrikts hemsidor. 
 

Programmet