logga riksskådebanan        
                                                                        
Riksskådebanans årsmöte - samt årsmöteskonferens den 31/3 - 2/4 2016.
Under Riksskådebanans årsmöteskonferens fick deltagarna träffa Suzanne Osten och Carl Johan De Geer, samt närvara vid utdelningen av Riksskådebanans kulturpris.
Årsmötet genomfördes den 2 april på ABF-huset StockholmUtdelning av Riksskådebanans kulturpris på Moderna museet till intendent Maria Taube

Motivering
: Maria Taube har visat hur man genom att kombinera starkt personligt engagemang med hög professionalitet kan förmedla konstens perspektiv i ett integrerat samhälle.
Maria Taube har arbetat på Moderna museet i ca 40 år. Hon har studerat konsthistoria, skrivit böcker och är en uppskattad föreläsare. Hon har även varit och är lärarutbildare i bildspråk. Därutöver har hon ansvarat för konstkurser för alla åldrar i museets verkstad, då med tyngdpunkt på de personer som normalt inte tar sig till Moderna Museet. Maria har även museets uppdrag att initiera konstkurser för ensamkommande flyktingbarn. Hon är i dessa sammanhang en viktig inspiratör och vägledare för museets övriga konstpedagoger. Maria kombinerar det civila samhällets uppdrag kring integration med ett personligt och starkt engagemang.I samband med utdelningen genomförde Maria Taube en visning av de pågående utställningarna på Moderna museet.


maria taube 3


Suzanne Osten

Suzanne Osten berättade om hennes senaste film "Flickan Mamman och Demonerna". En film som barnförbjudits trots att filmen riktar sig till barn och ungdom. Ett beslut som Suzanne överklagat.
Filmen har som tema den utsatthet barn med psykiskt sjuka föräldrar upplever. Delvis byggd på hennes egna erfarenheter men framför allt den forskning hon bedrivit. Suzanne Osten visade centrala delar ur filmen, starka scener då mamman upplever psykoser, men också då hon besöker dottern i skolan och skapar förvirring genom sitt beteende.
Suzanne Osten berättade om den lojalitet barn känner inför sina föräldrar trots deras sjukliga beteende. Hon sa att barn i mycket ung ålder förstår vad som är på riktigt och vad som inte är verklighet bara barnet har en relation med världen utanför, exempelvis skolan eller någon annan närvarande vuxen. Filmen ska hjälpa oss att förstå.
 


.
Carl Johan De Geer
Carl Johan De Geer berättade om ett långt konstnärskap med utgångspunkt från 1960 -70 talet då han ville bryta med sin borgerliga bakgrund, skapa ett nytt sätt att se på hur ett hem kan inredas.
På den tiden kände han starkast för att framställa textila mönster. Han har bland annat tillhört textilgruppen "10 - gruppen". Men rent ekonomiskt har det varit svårare att kunna försörja sig enbart på konst eller dom textiltryck han skapat. Inte förrän nu har textilmönstren väkt kommersiellt intresse då ett amerikanskt företag vill trycka upp ett av mönstren han ritade på 70 talet. Istället har Carl Johan försörjt sig bland annat som fotograf och scenograf. Han har bland annat varit med att gestalta interiörerna till filmen "Tillsammans” av Lukas Moodysson
, men även gjort många egna filmer, tv program som ”Tårtan” m.m. Som ung gjorde han modefotograferingar i Paris.
Föreläsningen hade som grund svårigheten att även som en etablerad konstnär kunna försörja sig på sin konst. Carl Johan De Geers tog även upp hans släkts bakgrund som innehåller bland annat en slavhandlare vilket lett till oanade möten för honom, exempelvis med en ättlig till en av slavarna som hans anfader förde över från Afrika till Brasilien.
"Tillsammans"
Riksskådebanans årsmöte genomfördes på ABF-huset Stockholm


 
Ulla-Britt Lindqvist
mötessekreterare
Anna Steele
mötesordförande
Siv Holma
Riksskådebanans ordförande
Zenita Bergman
vice ordförande