logga riksskådebanan    
                                                                        
Riksskådebanans Kulturpris 2019 tilldelas till Kvartersteatern i Norrköping i samband med teaterns upptaktsmöte hösten 2019
publik kulturpris 2019

Motiveringen:
Kvartersteatern får Riksskådebanans kulturpris för att, i Skådebanans anda, arbeta 

med att möjliggöra tillgänglighet och deltagande för barn- och ungdomar i konst/kultur.

Kvartersteatern startades 1981 för att arbeta med (framför allt) barn och ungdomar, som vill spela teater. Kvartersteatern stöds av Norrköpings kommun. Kvartersteatern har i år 15 barn - och ungdomsgrupper igång, alltifrån de allra minsta, som prövar på teaterskapande som en lek, till de litet äldre, som strävar efter att genomföra ambitiösa produktioner. Mellan 2000 och 3000 barn och ungdomar har under årens lopp passerat genom verksamheten. Verksamheten innefattar också grupper med ungdomar och vuxna, som älskar att spela teater - de personifierar själva begreppet amatör/älskare - med deltagare från 13 år upp till pensionärer. I verksamheten utbildar Kvartersteatern sina egna ledare för att, med sin professionalism som teaterpedagoger som grund, kunna arbeta med barn - och ungdoms- grupperna utifrån den värdegrund som Kvartersteatern har: demokrati, inkluderande, respekt.

Kvartersteatern har gott rykte på ett nationellt plan, och får ofta ta emot studiebesök från andra delar av Sverige. Kvartersteaterns verksamhet är ett lysande exempel på hur glödande engagemang i förening med verklighetsförankring ger positiva effekter både för samhället och de enskilda deltagarna.

utdelning av kulturpris
Riksskådebanans ordförande Ann Mari Engel delade ut priset till Kvartesteatern i Norrköping

prisutdelning