logga riksskådebanan    
                                                                        
Riksskådebanans Kulturpris 2021 tilldelas till  Skånes Dansteater 

Motiveringen:

Det vi idag kallar scenkonstinstitutioner har sina rötter i år 1787 och den dåvarande kungens fäbless för finkultur och språkvård.

Sedan nittonhundratalets början har Skådebanan strävat efter att göra
kulturens olika uttrycksformer tillgängliga för så många människor som möjligt, främst då för dem som av olika skäl missgynnats och inte hittat till kultur och konst på egen hand.

Under alla dessa hundratals år har vårt land, vår demokrati och vad det betyder att vara en ”scenkonstinstitution” förändrats väldigt mycket.

 Från att vara ett exklusivt överklassnöje till Skådebanans vision om konst och kultur för alla, återstår det för oss alla ännu många steg att ta.

Vår pristagare utmärker sig med att vara en trendskapande och modig föregångare i detta arbete. De har tagit stora kliv framåt för att öka delaktighet och tillgänglighet till den scenkonstform som är deras.

 Sedan 2009 arbetar de internt och gentemot ägare och publik, aktivt och på bredden med att öppna både scen och salong för alla oavsett härkomst, konstitution, kön eller klass.

Deras arbete inom ramen för det de kallar ”Dialogverksamheten” har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt och det är, tycker vi, ett föredöme för scenkonstinstitutioner i hela världen.

Det är därför med stor tacksamhet och en ohöljt dryg Skånsk stolthet vi vill ge detta pris till Skånes Dansteater - för fina föreställningar och det genomgripande arbetet med ”Dialog”.
Det har betytt mycket för oss, våra deltagare och alla andra Skåningar som fått sina vyer vidgade och sina leder en smula uttänjda i ett härligt välkomnande hus.