logga riksskådebanan    
                                                                        
Journalisten Ulf Lundén fick Riksskådebanans kulturpris 2020
Priset delades ut i Brunnsviks Bokstuga onsdagen den 10 juni i samband med Dalarnas litteraturdag som i år genomfördes digitalt.

Ulf Lundén frår Skådebanans kulturpris
Suzanne Lazar, Skådebanan i Dalarna och Ulf Lundén

Motivering

Med sin journalistisk och texter har Ulf under många decennier skapat ett eget rum och språk där känslor och perspektiv får stort utrymme. Ulf har skrivit om klass, kultur och konstraster med den enskilda människan i fokus. Inte sällan den lilla människan, den som går upp varje morgon för sitt jobb och för sin plikt. Ur ett samhällsperspektiv har Ulf själv medverkat i debatten om hur landsbygd dräneras, näring försvinner och hur människor far illa. Men även om längtan och lyckan att få bryta sig loss, skapa sitt egna utrymme och kraften i vad som händer med oss när vi tillsammans med andra bestämmer oss för en förändring. Den kulturella dialysen i samhällskroppen och balsamet för själen med en dikt, en text eller låt av en träffsäker artist. Alla som regelbundet slagit upp dagstidning från Dalarna, eller öppnat sociala media för den delen, får med respekt och ömhet ta del av Ulfs världsbild. I den får vi alla ha en plats.