logga riksskådebanan    
                                                                        
 


Riksskådebanans utvecklingskonferens den 28 och 29 september


Konferensen öppnades av Riksskådebanans ordförande Ann Marie Engel.
Första programpunkten var Analyser och diskussioner kring det kulturpolitiska läget i landet. Föreläsare Mattias Desac från Folk och Kultur berättade om kulturpolitik av i dag. Under den efterföljande diskussionen gav Skådebanans regioner sina synpunkter utifrån deras  lokala erfarenheter. 
Under de andra programpunkt Kreativa processer inom kriminalvården” berättade anstaltschefen på Österåkersanstalten Fredrik Thunberg om utvecklingsmöjligheter och villkor för kulturupplevelser inom anstalterna.
Bakgrunden är att Riksskådebanan tillsammans med regionala Skådebanor planerar att göra en ansökan till Allmänna Arvsfonden i syfte att starta upp olika projekt för att skapa möjligheter till kulturprojekt i anstalter.
Under den tredje programpunkten berättade Johan Lundbladh, verksamhetsledare på Skådebanan Västra Götaland, om TILLT:s verksamhet. TILLT arbetar med innovationsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts kring samhällsfrågor som exempelvis mångfald, integration och äldreomsorg. Mer info om TILLT finns på Skådebanan Västra Götalands hemsida.

Under andra dagen fortsatte diskussionerna om kulturpolitik samt en fortsättning av diskussion kring kriminalvårdsprojektet som dom flesta regionala Skådebanorna ska försöka utveckla egna delprojekt i.  Även frågan hur Skådebanorna kan utveckla de arbete som i dag bedrivs i dom regionala Skådebanorna. Deltagarna hade förberett programpunkten genom egna diskussioner inom regionerna om mål och metoder, vad arbetet ska leda fram till.
Konferensen genomfördes delvis i Stockholm samt på
Birka Cruises. Närvarande var representanter från samtliga Skådebanor. Sammanlagt 21 representanter.  

Foto Buster Blaesild