Riksskådebanans kulturpris 2012
Från Vänster till höger:
Pia  Forsgren, Judiska teatern
Issát Marainen
, Samisk kultur,
Gunnar Kieri,Tornedalsk kultur
Samt två representanter för Uusi Teateri
På bilden saknas Rosa Taikon, roms kultur.
   

Kulturpris 2012 till konstnärer med fotfäste i de nationella minoriteterna

Riksskådebanan delar sedan 2010 årligen ut ett kulturpris. I stadgarnas första paragraf står det: ”Syftet med priset är att stimulera till förståelse av kulturens värde och på ett djupare plan det egna personliga värdet, själva människovärdet, samt att det finns kvalitetsskillnader i det som i vid mening kallas kultur”.

2010 var Jerry Williams den förste kulturpristagaren. 2011 års pristagare var Per Johansson, Glada Hudik.

Riksskådebanans styrelse har beslutat att 2012 dela ut priset till fem mottagare: författaren Gunnar Kieri, konsthantverkaren Rosa Taikon, finskspråkiga teatergruppen Uusi Teatteri, Judiska Teatern och den samiske musikanten Simon Marainen.

Pristagarna är alla starka konstnärer inom olika genrer. Det de har gemensamt är att de har sitt fotfäste i varsin kulturtradition, som sedan år 2000 är officiellt erkända nationella minoriteter.

Riksskådebanan vill genom kulturpriset uppmärksamma den kulturella rikedom som våra nationella minoriteter bidrar med.   

Priset kommer att delas ut den 27 september klo 11.30 i Riksdagshuset lokal Templum.

Prisutdelare är Riksskådebanans särskilt utsedda ambassadörer;

Solveig Ternström, skådespelare m m

Lars Ohly, kulturpolitiker m m


Pia Forsgrens
 
Judisk kultur; Judiska Teatern, Stockholm

Motiv; 1995 skapades en fast judisk-kulturell teaterplats, Judiska Teatern, och som under Pia Forsgrens konstnärliga ledning, har erövrat en position som ledande aktör inom nyskapande scenkonst. Judiska teatern rös sig obehindrat över gränserna mellan olika konstformer som drama, dans, film och musik. Den judiska tillhörigheten är för Judiska Teatern kulturell snarare än religiös.


Simon Issát Marainen


Samisk kultur; poeten och jojkaren Simon Issát Marainen, Nedre Soppero

Motiv; Jojkaren, poeten och skådespelaren Simon Issát Marainen är en mångfacetterad ung konstnär. Han började skriva dikter redan som 13-åring, dikter som blev till jojk, och fick med sina jojkar ett genombrott i den samiska musikvärlden.  Som skådespelare på Samiska teatern har han fortsatt att utveckla sitt samiska konstnärskap. Simon fortsätter utveckla jojken i tillsammans med bandet Ára som är en nybildad musikgrupp som blandar jazz, mjukpop och folkmusik med hans jojkar.


Solveig Tärnström delar ut priset till Gunnar Kieri


Tornedalsk kultur; författaren Gunnar Kieri, Råneå

Motiv; Han har gett ut 16 böcker sedan han debuterade 1972 med 1:a arbetarkompaniet, Storsien, som han skrev tillsammans med Ivar Sundström, och som behandlar interneringen av kommunister under kriget. En bok som var viktig för Gunnar eftersom fadern var en av de internerade. De böcker som Gunnar Kieri därefter fortsatte att skriva skildrar främst förhållanden i Tornedalen. Hans prosa är ren, klar och exakt. Hans drastiska och frodiga berättarstil ger läsaren en stark närvarokänsla i det han skriver om Tornedalens historia med stor respekt för människorna som överlevt och skapat sig ett liv i det karga klimatet.


Representanter för Uusi Teateri


Sverigefinsk kultur; finskspråkiga teatergruppen Uusi Teatteri, Västerås

Motiv; 1990 bildades Finska Riks inom Riksteatern. När den lades ned i slutet på 90-talet bildades Uusi Teatteri 2002 och har därefter verkat i drygt 10 år. Teatern samarbetar med Riksteatern och Teater Västmanland. Teatern spelar för barn och ungdom och vill med teatern som konstnärligt medel förstärka den andra och tredje sverigefinska generationens språk och identitet. Teatern arrangerar också gästspel från Finland.


Romsk kultur; konsthantverkaren Rosa Taikon, Ytterhogdal

Motiv; Rosa Taikon är en av Sveriges främsta silverkonstnärer, respekterad långt utanför landets gränser. Hennes silverarbete vilar på en månghundraårig romsk tradition, där varje smycke förmedlar en levande och vital kultur som vi ibland trott vara glömd. Hon är också känd för sin kamp för romernas medborgerliga rättigheter som började redan på 60-talet tillsammans med systern Katarina Taikon.