Riksskådebanan delade ut 2014 års Kulturpris

Riksskådebanan delade ut 2014 års Kulturpris i samband med Bokmässan i Göteborg.
Priset delades ut av Riksskådebanans ordförande Siv Holma och gick till författaren och läs och skrivfrämjaren Torgny Karnstedt.

I och med detta är Torgny nu ambassadör för Riksskådebanan.

Motiveringen för kulturpriset lyder:
Torgny är arbetarförfattaren som brinner för läs och skrivfrämjande verksamhet.
Under 30 år har han samtalat med tusentals elever i skrivarverkstäder om
nödvändigheten och glädjen att bygga ett eget språk. Han är flitigt anlitad föreläsare om människans behov av språk och böcker, om språkets betydelse för vår identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning. Hans mission är att arbeta för den demokratiska rätten till den livsviktiga läsningen, läsförmågan och läsförståelsen och nödvändigheten och glädjen att bygga ett eget språk. Han menar att språket är själens tumavtryck och vårt viktigaste verktyg när vi utforskar världen. Att vårt språks gränser blir vår världs gränser.
Torgny har också varit aktiv i projektet “Läs för mig pappa”, ett projekt som funnits sedan 1999 och vars syfte är att få män inom LO-kollektivet att läsa för sina barn samt att läsa för sin egen skull, men också för att bli förebilder för sina barn.


På bokmässan hittade vi även en av Riksskådebanans övriga ambassadörer.
Det var poeten och författaren Bengt Berg från Värmland.
För att bli ambassadör behövs inte ett kulturpris utan att den personen vill stödja Riksskådebanan och Skådebanerörelsens verksamhet och dela våra värderingar.
Göran Sarring, Riksskådebanans AU  och Riksskådebanans ambassadör Bengt Berg samt ordförande Siv Holma

Ambassadörer:
Jerry Wiliams, kulturpristagare 2010
Per Johansson, kulturpristagare 2011
Sveriges fem nationella minoriteter, kulturpristagare 2012
Linda Krüger, kulturpristagare 2013

Torgny Karnstedt, kulturpristagare 2014.

Övriga:
Solveig Ternström

Lars Ohly
Bengt Berg