logga riksskådebanan    
                                                                        
Riksskådebanans konferens och årsmöte den 29-30 mars 2019
 
Verksamhetsledarna för dom regionala skådebanorna gavs möjlighet att träffas för enskilda överläggningar den 28 mars, samt förmidag den 29 mars. Övriga konferensdeltagare och Riksskådebanans styrelse anslöt den 29 mars vid Tensta Konsthall. Förutom en presentation av konsthallen höll Göran Greider ett föredrag om stad och landsbygd. Senare under kvällen ett besök på Nationalmuseet.
Den 30 mars samling vid Strindbergs Intima Teater. Under dagen en presentation av teater, diskussion kring Skådebanans kriminalvårdsprojekt, årsmötet samt föreställningen Förbjuden ingång.Tensta konsthall
Tensta Konsthall


Tensta konsthall startade 1998, samma år som Stockholm var kulturhuvudstad. Från börja som ett EU projekt, nu som en stiftelse. Tensta Konsthall genomför utställningar, föreläsningar, workshops och seminarier i ett mångkulturellt perspektiv. Den pågående utställningen vid besöket behandlade kampen mot dammbygget vid
Altaälven i norra Norge åren 1978-1982. Dammbygget innebar stora förändringar för samerna eftersom stora delar av deras betesland skulle sättas under vatten.
Makda Embaie guidade utställningen som innehåller affischer, tidningsurklipp och bilder som berörde kampen mot dammbygget, men även konstverk och objekt av samiska konstnärer av i dag. Band annat den nu mycket aktuella textilkonstnären Britta Marakatt-Labba som rönt stor internationell uppmärksamhet.

Göran Greider - stad och landsbygd.
Göran Greider

Enligt Göran Greider har klyftan mellan stad och landsbygd ökat. I dag är det nästan inget politiskt parti i Sverige som står upp för landsbygden förutom möjligtvis vänsterpartiet. Många av dom centrala samhällsfunktionerna på landsorten som skolor, bibliotek, affärer och banker har lagts ner vilket skapar en identitet av utanförskap. En form av marginalisering som gör att människor vänder sig bort från dom traditionella partierna och röstar på högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna, eller Trump i USA. Även dom gula västarna i Frankrike är en del av rörelsen. De stora  engagemanget, demonstrationerna i Paris, har sitt bränsle i ett allmänt missnöje mot elitstyret i Paris som inte har någon känsla för dom svårigheter som människor brottas med i sin vardag. Dieselskatten var den utlösande faktorn som visar att många på landsbygden lever på marginalen. Att dagligen vara tvungen att avvända bilen för att handla, skjutsa barnen till skolan eller traktorn i arbetet gör att en dieselskattehöjning påverkar ekonomin starkt.
Undersökningar visar att Sverigedemokraterna har minns fäste i storstäder men ökar ju längre ut i periferin från staden man kommer. Dom miljon LO väljare som röstar på Sverigedemokraterna är givetvis inte rasister utan känner sig svikna av sitt parti, av centralmakten. Göran Greider  kallar det för ”dom bortglömdas revolt”.
Göran Greider räknade upp sjutton punkter som han utformat angående kulturpolitik. Exempelvis att kulturen är större än verkligheten, konflikter kan vara viktigare än samförstånd, kulturen ska ha hög status, större social trygghet för kulturarbetare, att djur och natur kommer till tals, att kultur är en självklar del av arbetslivet. Att staten inte ska lägga sig i allt utan bara göra det möjligt.
Han menade att Skådebanan behövs, att kulturpolitiska diskussioner sätter focus på samhällsklyftorna som hela tiden ökar.


Nationalmuseet.
Natsionalmuseet

Nationalmuseet har renoverats under fem och ett halv år till en kostnad av över en miljard. Museet återöppnades den 13 oktober 2018. En mycket grundlig och omfattande renovering som bland annat innebär att man öppnade upp fönster som tidigare varit igenmurade och på de sättet ger museet en mer luftig prägel. Ett försök att delvis återställa den känsla som museet hade när det stod klart 1863. Renoveringen innebär att man använt ursprunglig färgval på vissa väggar. Blandar tavlor med föremål som möbler, skulpturer, bruksföremål, vilket ger museet en helt ny prägel mot den tidigare strikta uppdelningen. Ombyggnaden har tagits väl mot av både kritiker och publik med skyhöga besökssiffror. Skådebanans konferensdeltagare fick en guidning med grund i museets förändring men även några stickprov ur museets samlingar. Bland annat den ofullbordade målningen av Gustav den tredjes kröning i ett rum med en vacker utsikt mott slottet.  


Strindbergs Intima Teatern.
Anna Pettersson Ture Rangström
Anna Petterson Ture Rangström

Strindbergs Intima Teatern startades 1907 för att Strindberg skulle kunna sätta upp sina pjäser i en mer intim teatersalong. Teatern drevs under tre år men gick i konkurs 1910. Teatern återuppstod 2003 under ledning av Ture Rangström. Från och med 2017 är Anna Petterson chef för Strindbergs Intima teater som i huvudsak spelar pjäser som har någon form av anknytning till Strindberg. Gästspel förekommer.
Förutom en presentation av teatern fick deltagarna se pjäsen Förbjuden ingång av Victoria BenedicssonDiskussion kring Skådebanans Kriminalvårdsprojekt med Gunnar Engström och Thomas Ekbom
Gunnar Engström, Thomas Ekbom
Gunnar Engström och Thomas Ekbom

Både Gunnar Engström och Thomas Ekbom har lång erfarenhet av kriminalvård. Gunnar Engström har bland anat arbetat som anstaltschef på Hall, som expert och sakkunnig i statliga utredningar. Thomas Ekbom är en ofta anlitad expert på kriminalvårdsfrågor med fyrtio års erfarenhet som personalutbildare inom Kriminalvården.

Både Gunnar Engström och Thomas Ekbom anser att Skådebanans planerade projekt behövs inom kriminalvården. Att projektansökan är välskriven och genomtänkt, men att i projekt av de här slaget finns givetvis alltid fällor.
Gunnar Engström gav ett förslag på uppdelning av projektet i tre punkter.
1. Struktur. Ett förarbete då personal och anställda informeras om projektet. Alla måste veta om det. En analys av var dom intagna befinner sig i sina liv. Prata med fritidsansvarige på anstalten. Hän har kunskap och erfarenhet.
2. Relation. Det är viktigt att lyssna på personalen vad gäller rutiner och säkerhetstänkande så att man inte skapar oro, eller får personalen mot sig.
3. Utveckling. Starta processen. För en dagboksvariant då man kontinuerligt följer upp de som genomförts. Var medveten om att några av internerna blir peppade men inte alla. Intagna kan uppleva konstnärerna som genomför projektet som kulturelit, något som inte berör deras liv medans andra kan få en upplevelse som stärker dom. Ha inte för bråttom.
Ett av problemen är att prognosen för anstalterna inte är gynnsam. Antalet intagna kommer att öka kraftigt vilket innebär fullsatta fängelser eller till och med överbeläggningar. Något som skapar oro och missnöje.
Man måste var medveten om att det även kommer att begås misstag. Att lokalpressen kommer att skriva om projektet. Rådet är att alltid tala sanning. Att hänvisa till anstaltschefen som har de högsta ansvaret. Där finns även intagna som ser sin chans att utnyttja projektet i eget syften. Charmiga vältaliga och manipulativa. Efter flera missöden med teaterprojekt då intagna fått möjlighet att uppträda utanför anstalten, bland annat projektet med Lars Noren och pjäsen 3:7, är det i dag mycket svårt att få tillstånd till det. Startar man teaterprojekt så ska de offentliga framträdandet ske efter att deltagarna skrivits ut från anstalten.
  

Böcker som nämndes under föredraget.

Den första stenen, av Carsten Jensen
Stunder av verklighet, av Jan Jönsson
Brott, straff och kriminalvård, av Gunnar Engström och Thomas Ekbom
Människan, brottet, följderna, av Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson

Årsmötet
Calle Nathanson
 Ordförande för årsmötet Calle Nathanson, VD för Folket Hus & Parker

Riksskådebanan genomförde sitt årsmöte den 30 mars på Strindbergs Intima Teater. Ordförande för årsmötet var Calle Nathanson, sekreterare Göran Sarring