logga riksskådebanan                                                                 


Riksskådebanan Kulturpristagare 
2022 Ung Scen Norr - Läs mer

2021 Skånes dansteater - Läs mer

2020 Ulf Lundén -
Läs mer

2019 Kvartersteatern i Norrköping -
Läs mer

2018 Lars Lerin -
Läs mer

2017 Soran Ismail -
Läs mer

2016 Maria Taube -
Läs mer

2015 Josette Burshell - Mingo

2014 Torgny Karnstedt -
Läs mer

2013 Linda Krüger
- Läs mer

2012 Sveriges fem nationella minoriteter
- Läs mer

2011 Per Johansson. Glada Huddik -
Läs mer

2010 Jerry Wiliams -
Läs mer