logga riksskådebanan                                     

Välkommen till Stockholm och Riksskådebanans höstkonferens den 10 - 13 okt 2013
Här finns programmet


Riksskådebanans utvecklingskonferens den 18-20 november 2011  i Luleå

 

Riksskådebanan genomför under 2011 en internutbildningssatsning som ska tydligöra Skådebanerörelsens verksamhet och varumärke. Den tredje konferensen genomfördes i Luleå den 18-20 november 2011. Konferensen vände sig till verksamhetsansvariga i regionerna samt Riksskådebanans styrelse.

Läs mer

Se
programmet
11-11-30Riksskådebanans utvecklingskonferens den 2-4 sep i Brunsvik


Carolin Nyberg från SMIDA föreläste om betydelsen av ett bra varumärke.

Riksskådebanan genomförde en utvecklingskonferens den 2-4 sep på  Brunsviks folkhögskola.
Läs mer
11-09-03


Riksskådebanans årsmöte 2011 genomfördes den 26 mars i Stockholm

Läs mer


Riksskådebanans kulturpris för år 2011 gick till grundaren av Glada Hudik teatern, Pär Johansson.

Läs mer
11-03-29


Hur arbetar Skådebanans regioner ?


Thomas Tegnér, Skådebanan Jönköping.

Frågan ställdes den 15 -16 januari 2011 under ett möte på Mareborgs folkhögskola till vilket alla regionansvariga verksamhetsledare samt Riksskådebanans styrelse var inbjuden.

Läs mer 
 
 


Kulturdebatt i fokus när Riksskådebanan firade hundra år
Riksskådebanans hundraårsjubilerade med bred politisk debatt, fest och framåt- och återblickar!
Läs mer
10-08-29 


Riksskådebanans utvecklingskonferens för verksamhetsledare och Riksskådebanans styrelse genomförs på Brunnsviks folkhögskola 2-4 sep 2011
För att resorna ska bli så billiga som möjligt rekommenderar vi att deltagarna bokar sina resa så fort som möjligt. Reser ni med egen bil gäller samåkning.
Det finns två möjligheter att boka:
-ringa till Resekompaniet 026-26 70 70 och berätta att ni ska till Riksskådebanans konferens på Brunnsvik.
-boka själva och sedan skicka reseräkning till Riksskådebanan CO Ordfront Box 175 06 118 91 Stockholm.

Anmälan är bindande och avser alla dagar konferensen pågår, fre 12.30 - sön 13.00
2011-08

Riksksådebanan genomför sitt årmöte den 26 mars 2011 kl 11.
Plats Riksdagashuset, Riksgatan 1


Kl 11.00 -12.30
2010 skulle Sverige vara tillgängligt för alla. Det beslutade riksdagen våren 2000.
Vad innebär egentligen tillgänlighet? Räcker det med att bygga ramper och instalera hissar? Hur kan vi på riktigt ta itu med tillgänglighetsfrågorna?
Vilka är de stora utmaningarna och möjligheterna? Varför ska just jag bry mig?
Med utgångspunkt från sina erfarenheter av mångfaldsarbete och som konstnärlig
ledare för Riksteaterns “Tyst Teater” ifrågastätter Josette Burshell-Mingo fördomar och attityder på ett inspirerande och tankeväckande seminarium.

kl 12.30  -13.30
Lunch och utdelning av riksskådebanans kulturpris
kl 13.30 - 15.00
Årsmötesförhandlingar

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2010

Styrelsemöte/verksamhetsledarträff den 25 marsTretton frågor till avgående förbundssekreteraren Ulla Tengling
Läs mer
10-10-01


Glad och rörd Jerry Williams mottagare av Riksskådebanans Kulturpris 2010 i samband med Riksskådebanans 100 årsfirande
Läs mer


10-08-29

Siv Holma, Riksskådebanans ordförande under politikerveckan:
- Jag vill ha en tvingande kulturlag!

Läs mer
10-07-12


Riksskådebanan bakom massiv kulturmanifestation under politiker veckan

Läs mer
10-07-12

RiksSkådebanan jubilerar 100 år i kulturens tjänst med ett brett samtal om kulturpolitikens ställning!
RiksSkådebanan ordnar tillsammans med nätverket Koalition för kulturdebatt - där RiksSkådebanan ingår - ett brett kulturpolitiskt samtal lördagen den 28 augusti 2010 i Stockholm, med start klockan 15.00.

Adress: Bååtska rummet, Munkbron 9, Stockholm.
Rubriken för samtalet är: Kommer Sverige att få en kulturpolitik värd namnet efter valet 2010?

Läs mer om vilka som deltar, programmet m.m
10-06-23


Till Kulturdepartementet:
Remissvar från Riksskådebanan 

En grundhållning i Riksskådebanans remissvar på kulturutredningen handlar om att bejaka förslag som leder till fördjupad demokrati, där folkrörelser och idéburna organisationer ges rättmätig stor plats. Riksskådebanan ställer sig bakom förslag till samverkan och samarbeten mellan det fria och frivilliga föreningslivet, folkrörelserna. Dock måste all samverkan ske på frivilligorganisationernas villkor, eftersom det inte handlar om jämbördiga förhållanden.


Riksskådebanan vill ha kulturmål som handlar om att motverka kommersialismens negativa verkningar, samt mål som understryker kvalitetens betydelse
Läs hela remissvaretStåupparen Zinat Pirzadeh, fick deltagarna att skratta från hjärtat 

Idérik höstkonferens hos Riksskådebanan
Riksskådebanans höstkonferens i Stockholm tiden 6,7 och 8 november, där företrädare för hela SkådebaneSverige möttes för både idéinjektion och idédebatt, blev en framgång på flera plan! Höstkonferensen som arrangerades på temat mångfald och idédebatt ägde rum i en av riksdagens lokaler i Stockholm.
Läs mer


Pengar till Kultur i arbetslivet - en gisslan mellan rött och blått?
Läs mer 
091202


Jerry Williams är Riksskådebanans förste kulturpristagare - genom tiderna

Riksskådebanan laddar upp för hundraårsfirandet 2010
- och tycker sig nu vara mogen att sälla sig till gruppen kulturorganisationer som utser en årlig kulturpristagare:
- Valet var inte svårt, säger en enig jury som bland annat bestått av styrelseledamöterna Susanne Simonsson från Skådebanan i Skåne och Zenita Bergman från Skådebanan i Västmanland.
- Jerry Williams står för allt det skådebaneidén står för; men han gör det på sitt alldeles egna sätt. Att han är en urbra artist, är ju odiskutabelt, men det vi kanske faller för allra mest är att han är omutlig. Han håller på sin integritet. Han befinner sig mitt i det kommersiella bruset; men säger ändå nej till kommersialismen. Han vet var gränsen går mellan artisten och privatpersonen, och ruckar inte på den. Det är föredömlig
t.
Läs mer


Siv Holma ny ordförande i Riksskådebanan
Ordföranden i riksdagens kulturutskott, vänsterpartisten Siv Holma, Kiruna, valdes i helgen på Riksskådebanans årsmöte till ny förbundsordförande i Riksskådebanan. 
Läs mer
10-03-30


Riksskådebanans årsberättelse 2008 (som pdf)


Vid Riksskådebanans styrelsemöte den 18 juni antogs följande uttalande.
- Uttalandet handlar om solidaritet med alla funktionshindrande.
Skådebanerörelsen arbetar helt och hållet för tillgänglighet, därför är det följdriktigt att rörelsen agerar i den här mycket väsentliga frågan, säger Riksskådebanans ordförande Tommy Ternemar.

Läs uttalandet


Vad sägs och inte sägs under politikerveckan på Gottland

Riksskådebanan var med under två seminarier den 30 juni. Det första handlar om regionaliseringen inom kulturområdet.
Det andra seminariet är Riksskådebanan mera direkt inblandad i. Arrangören är ideell kulturallians.
Utfrågade blev den nuvarande kulturministern Lena Adehlson Liljeroth och den dåvarande Leif Pagrotsky. Rubriken är handslag för kultur.
Tanken här är att idéburna ideella kulturorganisationer ska få en större plats på ett helt annat sätt än nu. Inte för sakens egen skull - utan därför att samhället blir bättre så. 

Läs hela artikeln
2009