logga riksskådebanan                                                                    
Adresser till regionerna

Skådebanan  i Dalarna
Myntgatan 10-14
791 62 Falun
070-247 74 73
Ansvarig:Suzanne Lazar
skadebanandalarna@telia.com
http://dalarna.skadebanan.se/

Skådebanan Västra Götaland
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
031-608210
Ansvarig: Johan Lundbladh
info@tillt.se

http://www.tillt.se/

Skådebanan i Norrbotten
Stationsgatan 38
97232 Luleå
070-2774769
Ansvarig
: Eva Plumppu
norrbotten@skadebanan.com
www.skadebanan.com

Skådebanan i Västmanland
Humelegatan 1
72226 Västerås
Ansvarig: Elin Bergman
070-4498833
vastmanland@skadebanan.se

http://vastmanland.skadebanan.se/

Skådebanan i Östergötland
Drottninggatan 40
582 27 Linköping
Ansvarig: Ulrika Cederberg
013-12 88 73

0708-16 29 49
info@skadebanan.nu

www.skadebanan.nu

Skådebanan i Stockholm
Anna Steele
sekreterare i Skådebanan Stockholms län
070 818 19 50
Skådebanan Stockholms län
c/o Riksskådebanan
Kristinagatan 6a
72211 Västerås

Skådebanan södra regionen
Rådmansgatan 23c
211 46 Malmö
Tel 0720-604590
Ansvarig: Alf Nilsson

hej@skadebanan.se
https://skadebanansodra.se/

Skådebanan i Jönköpings län

c/o kultur och utveckling

Kulturens Hus, Hus N3

Länssjukhuset Ryhov

551 85 Jönköping

Tel 010-242 62 63 
http://www.skådebanansmåland.se