Rikskådebanans årsmöte genomfördes den 23 mars på Postmuseet i Stockholm.
Årsmötet började med en visning av postmuseet.


Årmötesbehandlingar.
Riksskådebanans verksamhetsberättelse  Tryck här
Riksskådebanans verksamhetsplan  Tryck här
Årsmötesprogram  Tryck här


Posthistoria
Posthistoria är intressant. På medeltiden kunde det ta mer än fyra veckor för en viktig nyhet från centrala Europa att nå Stockholm trots att budbäraren bytte hästar och red så fort han förmådde. När de Svenska postväsendet började utvecklas en bit in på 1600 talet var det genom Axel Oxenstierna och den förordning han utfärdade.
Transporten av post skedde genom en form av budkavlesystem där dom större och rikare gårdarna hade till uppgift att frakta postsäcken till nästa gård som i sin tur hade ansvaret att föra den vidare. I början av barn eller tonåringar. Hur transporten skulle ske var reglerat. Exempelvis fick inte transporten per mil ta mer tid än 2 timmar.  Sölade man eller slarvade bort postsäcken kunde det innebära ett fängelsestraff. Senare skedde transporten av uniformerade och beväpnade postbärare som red på hästar som de rika gårdarna var skyldiga att tillhandahålla.
På 1800 talet började tåg användas för posttransporter i vilka man sorterade posten under färd. På 1920 talet flyg.
In på mitten av 1900 talet fanns små postkontor i byar och samhällen. I kontoren fanns ett postfack för varje familj i vilken sorteraren la den post som kommit. Vart efter utvecklingen fortskred började posten delas ut enskilt till varje hushåll i brevlådor. I dag är postkontoren nästan borta. Paket och andra försändelser hämtas och lämnas på bensinmackar eller affärer.
1993 avskaffades brevmonopolen och posten blev konkurrensutsatt. Privata aktörer började dela ut post. Internet har också påverkat utvecklingen. Vi skickar inte längre brev i den omfattning som tidigare.