logga riksskådebanan                                                                      

Riksskådebanans styrelse 2022

Ordförande
Ann Mari Engel

Ordinarie
Zenita Bergman, Västmanland
Lisbeth Lindholm Vahtras, Jönköpings län
Gudrun Magnusson, Södra regionen
Ulrika Eskilsson, LO
Eva Sens, Dalarna
Mirja Burlin, Västra Götaland
Ola Edeblom, Norrbotten
Saad Hajo, Östergötland

Ersättare
Ulf Nyström, Norrbotten
Ann-Christin Björkman, Västmanland
Ninna Mörner, Stockholms län
Remona de Maré, Kulturens
Susanne Asserfors, Södra regionen

Revisorer
Mattias Karlsson, auktoriserad
Lone Lindholm, Södra Regionen (förtroendevald)

Revisorersättare
Danuta Urbanska, Verdandi (förtroendevald)

Valberedning
Ann-Britt Karlsson, Jönköpings län (sammankallande)
Nadia Holma, Dalarna
Kjell Ove Linell, Södra Regionen


Arbetsutskott

Ann Mari Engel - Ordförande
annmari.engel@gmail.com
070-727 74 20

Zenita Bergman, Vice ordförande, kassör
zenita@zizeron.se
073-910 63 00

Lisbeth Lindholm Vahtras - Sekreterare
lisbeth@kulturagenten.se

070-670 64 94