logga riksskådebanan                                                                      

Riksskådebanans styrelse 2020

Ordförande
Ann Mari Engel

Ordinarie
Göran Sarring: Skådebanan Östra Götaland 
Gudrun Magnusson, Södra regionen
Eva Sens: Skådebanan Dalarna
Veera Suvalo Grimberg: Skådebanan Västra Götalandsregionen
Zenita Bergman Skådebanan Västmanland
Ann-Britt Carlsson, Jönköping
Elisabeth Lax: Skådebanan Norrbotten
Ulrika Eskilsson, LO

Ersätttare
Ulf Nyström: Skådebanan Norrbotten
Lisbeth Lindholm Vahtras, Jönköping
Rolf Söderman: Skådebanan Västmanland
Kjell Sundqvist, Verdandi
Maria Rydén, Kulturens Bildningsverksamhet.


Ann Mari Engel - Ordförande
Dörjgränd 4
116 68 Stockholm
070-727 74 20  

Zenita Bergman - Vice ordförande, ekonomiansvarig
Kristinagatan 6 a
722 11 Västerås
Tel: 073-910 63 00
zenita@zizeron.se

Göran Sarring - Sekreterare.
Kimstadvägen  35
61020 Kimstad
Tel:070-5553084
goran.sarring@telia.comRevisorer

Aktoriserad revisorer:
Mattias Karlsson 

Förtroendevald revisor
Ordinarie: Lone Lindholm, Skåne
Ersättare: Danuta Urbanska, Verdandi

Valberedning
Fredrika Morén, Ordfront, sammankallande
Kjell-Ove Linell, Södra regionen
Åsa Jarrolf, Västmanland
Margret Sandberg