logga riksskådebanan    
                                                                        
Riksskådebanans Kulturpris 2022
Motiveringen:

ung scen


 "Ung Scen Norr har på ett outtröttligt och förtjänstfullt sätt planerat och genomfört Skådebanans kriminalvårdsprojekt vid anstalten i Haparanda, där unga intagna getts möjlighet att berätta sina historier genom teater, trots speciella omständigheter samt med kort varsel och ändrade förutsättningar. Ung Scen Norr arbetar oförtröttligt för att, med teatern som verktyg, skapa förutsättningar för unga människor att uttrycka sig konstnärligt. 
Ung Scen Norr skapar scenkonst som utmanar, involverar och synliggör unga norrbottningar.
Ung Scen Norr är en mötesplats för ung scenkonst i norr. Man genomför utbildningar
i drama och arrangörskap och stöttar bildande av teatergrupper och föreningar. Man genomför demokratiarbete i grundskolan och är en lättåtkomlig resurs för alla unga som vill ägna sig åt teater, i såväl tillfälliga projekt som i mer kontinuerlig verksamhet. 
Flera av Ung Scen Norrs egna produktioner har skapats med utgångspunkt i ungdomars egna berättelser"