Stina Oskarson


Lena Samuelsson
Möte med Radioteaterns chef Stina Oskarson

Den 10 oktober samlades deltagare från skådebanans regioner för att möta chefen för Radioteatern, Stina Oskarson.

Stina berättade att hon fick uppdraget som chef för radioteatern för ca två år sedan. Tidigare arbetade hon som chef för Orion teatern, en fri teatergrupp. Att radioteatern startade 1927, att det från den tiden enbart finns några fragment bevarade men att från och med tretiotalet finns ca 10 000 pjäser i arkivet. En otrolig teaterskatt som hon vill göra tillgänglig för allmänheten. Själv har hon hittills lyssnat av ca 700 pjäser i sin MP3 spelare i arbetet att ta fram pjäser. Slutsatsen hon drar av pjäserna är att våld inte löser problem och att strävan efter makt och pengar alltid går åt helvete.

Hon konstaterar att det fram till 1965 förekommer enbart manliga pjäsförfattare, en total dominans som hon varit tvungen att ta ställning till. Stina säger att det inte betyder att det är dåliga pjäser, värda att sändas, men att jämställdheten måste prägla arbetet.

Efter samtalet genomfördes ett s
tudiobesök i Radioteaterns studios under ledning av Lena Samuelsson. Studion i vilket man just nu är mitt i arbetet med kommande julkalendern.


Jimmy Ahlstrand


Cecilia Bodström


Åsa Paborn


Panelen från vänster: Alexandra Pascalidou, Berit Högman, Boa Rothström, Lars Anders, Stina Oscarson, Margareta Larsson, Christina Jutterström

Konferens om Public Service
Den 11 oktober genomförde Riksskådebanan en öppen konferens om Public Service i två delar. På förmiddagen presenterade Public Service sina olika verksamheter, sitt uppdrag och hur man ser på framtiden. På eftermiddagen genomfördes en öppen paneldebatt.

De olika verksamheterna, uppdraget och framtiden, presenterades av:

Moderator:
Kerstin Brunnberg.

SVT: Jimmy Ahlstrand, strategichef.
SR: Cecilia Bodström, biträdande programchef
UR: Åsa Paborn, publiceringschef


Riksskådebanans paneldebatten om Public Service

Moderator:
Kerstin Brunnberg

Deltagarna:
• Alexandra Pascalidou
• Christina Jutterström
• Stina Oscarson, Radioteatern
• Lars Anders Johansson, TIMBRO
• Boa Rothström, ARENA-gruppen
• Berit Högman, S
• Margareta Larsson, SD

Paneldebatten tog upp frågan om Public Service ska fortsätta att finns i sin nuvarande form eller förändras, rent av tas över av dom kommersiella kanalerna. Den allmänna åsikten var att när dom kommersiella radiokanalerna etablerade sig var det  ett uppvaknade, visade tydligt på att de försök till fördjupat innehåll några av kanalerna försökte snabbt ändrade karaktär till att sända underhållning med musik i jakten på lyssnarsiffor och reklamintäckter. Det är enbart Sveriges Radio som har ett brett och fördjupade innehåll av underhållning, kunskapsinriktade program och oberoende journalistik. Många av programen är egenproducerat. Förordningsbrevet garanterar ett oberoende från statlig påverkan.

Lars Anders Johansson menade att det inte riktigt var så. Den kvalité och oberoende som många i panelen pratade om som Public Services har fanns även på TV4 när han arbetade där. Vidare att Public Services dominans omöjliggör för dom kommersiella kanalerna att kunna konkurera på samma villkor eftersom Public Services har sin ekonomi klar genom licenspengarna. Han menade att Public Services uppdraget kunde fördelas ut på kommersiella företag.

Boa Rothström menade att Sverige är ett för litet land för att dom kommersiella kanalerna ska kunna ge samma utbud och innehåll som  uppdraget för Public Services innebär. Det kanske fungerar i USA där det räcker att en procent av befolkningen lyssnar på Public Services men inte i Sverige.
Licenspengarna var den andra stora frågan som debatterades. Ska den finnas i den nuvarande formen eller förändras. Dom flesta var överens att de nuvarande licenssystemet började krakelera. I det finns många svagheter trots en stor betalningsvilja, ca 90 % av dom som har tv betalar licens.
Problemet är att man i dag kan se TV på internet.

Den nuvarande regeringen har inte velat ändra på licensformen men förslag finns på att man ska ta ut finansieringen för Public Services via skattsedeln. En form som Christina Jutterström sa att hon föreslog när hon var chef för SVT. Helst skall pengarna gå direkt till Public Services, förbi statens budget.