Skådespelaren Anna Hellström framför sin bild föreställande Skådebanerörelsens vedemödor
 
Genom att välja ut bilder som symboliserar regionens arbetet och framtid uppstod bra diskussioner

Riksskådebanans höstkonferens i Göteborg den 16-18 november.


Riksskådebanan har under 2011 och 2012 genomför flera utbildningstillfällen riktade till Riksskådebanans styrelse och de regionala verksamhetsledarna. Syftet har varit att få en samstämmig syn på Skådebanerörelsen verksamhetsinriktning och framtid.

Under höstmötet i Göteborg den 16-18 november fick deltagarna prova på olika arbetsmetoder som redskap i hur man styr kreativa processer.
Höstmötet arrangerades i samarbete med TILLT ( Skådebanan Västra Götaland)

Fredag den 16 nov.
Deltagarna samlades på TILLT:s lokaler. Inledningsvis visade skådespelaren Anna Hellström på ett humoristiskt sätt de utmaningar som Skådebanerörelsen kan utsättas för. Under fredagen såg deltagarna även en dansföreställning på Göteborgsoperan.

Lördagen den 17 nov.
Under lördagen fick deltagarna stifta bekantskap med Konstepedemin i Göteborg som inrymmer över hundra ateljéer samt flera gallerier. Gruppens första uppgift under ledning av Johan Lundblad var att prova på en teknik som går ut på att välja ut två bilder där en av bilderna symboliserar regionens nuvarande verksamhet och den andra framtiden. En metod att skapa diskussion från en annan utgångspunkt än den rent rapporterande.
På eftermiddagen arbetade gruppen under ledning av konstnären Mona Wallström med symboler. Deltagarna fick skapa egna symboler från värdeladdade ord eller meningar som ingår i Skådebananas verksamhet, exempelvis jämställdhet.

Söndagen den 18 nov.
Disneymodellen har sin grund i Walt Disneys kreativa sätt att få medarbetarna att dels ta fram, men också förverkliga idéer. Grunden är tre kreativa rum. I de första rummet skapas idén. I rummet finns inga hinder - bara flödet av idéer. I de andra rummet diskuterar gruppen hur iden ska förverkligas. I de tredje rummet, kritikerrummet, ställs dom obehagliga frågorna. Exempelvis: hur finansieras projektet etc. 
Deltagarna blev uppdelade i gruppernas med uppgift: Hur vidgar man deltagandet i kulturlivet.

Läs programet för höstmötet

Johan Lundblad, verksamhetsansvarig för TILLT Vad föreställer bilden
Alf Nilsson Kreativa rum enligt Disneymodellen
Konstnär Mona Wallström  Gruppen i arbete med symboler