logga riksskådebanan
                                                                
Riksskådebanans verksamhetskonferens mars 2015

I anslutning till Riksskådebanans årsmöte genomfördes en konferens om Skådebanerörelsens verksamhetsutveckling.

Processledare för konferensen var Nina Kjällquist och Johan Lundbladh från TIILT.  

Deltagarna fick på olika sätt beskriva, analysera, samt hitta lösningar på problem som man har, eller tror sig uppleva, i framtiden. Både på
regional och riksnivå. Exempelvis svårigheter som minskade anslag innebär eller att inte vara tillräckligt synlig i offentligheten trots att man anser sig genomföra en bra och utåtriktad verksamhet etc.
I processen ingick bland annat att deltagarna delades upp i grupper, att grupperna skulle visualisera den skådebaneregion man tillhör med bilden av ett djur och ett naturfenomen.

Konferensen besöktes även av
Anna Swedmark -Westin, handläggare för Skådebanerörelsen på Kulturrådet som berättade om Kulturrådet och dess anslagsförfarande, exempelvis till Skådebanerörelsen.

  Nina Kjällquist


 Johan Lundbladh

Anna Swedmark-Westin, handläggare för Skådebanerörelsen på Kulturrådet

Eva Plumppu, verksamhetsledare för Skådebanan Norrbotten redovisar hennes grupp

Alf Nilsson, verksamhetsledare för Skådebanan Skåne redovisar sin grupp

Göran Sarring, Riksskådebanan. Skådebanan Östergötland

Bilder från årsmötet
 

Tuomo Haapala


Marie Selander Bengt Berg


Mötesordförande Ann-Margarethe Livh      Siv Holma, Riksskådebanans ordförande
 Bild/text T.Björkbacka