Tillbaka                                                                         

Hur arbetar Skådebanans regioner ?


Alf Nilsson, Skådebanan Skåne

Eva Plumppu, Skådebanan Norrbotten
 


Suzanne Lazar, Skådebanan Dalarna

Tony Nilsson, Skådebanan Stockholm


Ulrika Cederberg, Skådebanan Östergötland

Johan Lundbladh, Skådebanan Västra
Jötaland


Hur arbetar Skådebanans regioner ?

Frågan ställdes den 15 -16 januari under ett möte på Mareborgs folkhögskola till vilket alla regionansvariga verksamhetsledare samt Riksskådebanans styrelse var inbjuden. Mötet som arrangerades av Riksskådebanan hade som huvudsyfte att ge Skådebanans olika regioner möjlighet att berätta om den arbetsinriktning man har i dag samt hur man planerar arbetet i framtiden. Tanken med konferensen var att ge regionerna möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration.

Under mötet berättade regionerna ingående om sin verksamhet under 2010, samt hur dom planerar den kommande verksamheten för 2011.

Mötet är ett av flera i processen att stärka regionernas arbete. Nästa möte kommer att genomföra i samband med Riksskådebanans årsmöte. Verksamhetsledarna och Riksskådebanans styrelse kommer att träffas den 25 mars, dagen före årsmötet som hålls den 26 mars i Stockholm.

En skriftlig dokumentation över regionernas arbete kommer att läggas ut på Riksskådebanans hemsida senare.   

Här finns delar av de som rapporterades under mötet.

Dalarna

Norrbotten

Västmanland

Stockholm

Västra Götaland

Skåne

Jönköping