Kontaktuppgifter:

Skådebanan i Jönköpings län (org nr 802440-8976)
c/o Ann Britt Carlsson (tel 0761908815)
Sävövägen 19, 571 73 Stensjön
 
 
Ekonomifrågor (bank giro 821-4317)
Skådebanan i Jönköpings län (org nr 802440-8976)
c/o C Damberg Svensson
Stenbäcksvägen 14, 562 32 Norrahammar
 
 

Styrelsen verksamhetsår 2018

Ann Britt Carlsson, ordförande, abc.bonusbo@gmail.com

Helena Melin Share music & Performing arts, vice ordförande, helena@sharemusic.se

Christine Damberg Svensson, kassör, christinedamberg@hotmail.com

Ulla-Britt Lindqvist Jönköping löns konstförening, ersättare/ledamot,, ullabritt.li@gmail.com

Dennis Ernst Synskadades förbund, ledamot, dennis.ern.se

Ulrika Florin ABF, ledamot (föräldrarledig)

Anna-Johanna Flintberg ABF, ersättare/ledamot anna-johanna.flintberg@abf.se

Liselotte Munther Jönköping läns museum, ledamot, liselotte.munther@jkpglm.se

Jonna Ahlander Riksteatern, ledamot, jonna.ahlander@riksteatern.se

Lisbeth Lindholm Vahtras, ledamot, lisbeth.lindholm.vahtras@gmail.com

Michella Zayat, ledamot, miichaa@hotmail.com

 

Valberedning:

Göran Bäckstrand (sammankallande)

Michael Lindberg

Irene Oscarsson

Revisorer:

Sven Ebbesson

Christina Flodin Carlsson

Ulf Svensson (revisorersättare)