Tillbaka                                                                         


RiksSkådebanan jubilerar 100 år i kulturens tjänst
med ett brett samtal om kulturpolitikens ställning!

RiksSkådebanan ordnar tillsammans med nätverket Koalition för kulturdebatt - där RiksSkådebanan ingår - ett brett kulturpolitiskt samtal lördagen den 28 augusti 2010 i Stockholm, med start klockan 15.00.
Adress Bååtska rummet, Munkbron 17, Stockholm.
Rubriken för samtalet är: Kommer Sverige att få en kulturpolitik värd namnet efter valet 2010?

Deltar gör bland annat författaren Lena Andersson och dramatikern Jasenko Selimovic som i årets val kandiderar för folkpartiet till Sveriges Riksdag.

Siv Holma, ordförande i riksdagens kulturutskott tillika ordförande i RiksSkådebanan, kommer också att delta aktivt under jubileumsdagens kulturpolitiska samtal.

I nätverket Koalition för kulturdebatt ingår utöver RiksSkådebanan även ABF, Amatörkulturens Samrådsgrupp, Arena idé, Folkets hus och parker, KRO/ Kif, Riksteatern, Runö folkhögskola, Sensus, SKTF, Sveriges Konstföreningar, Tankesmedjan De osynligas, TCO och Teaterförbundet.

Samtalet/debatten är öppen för alla!För mera information kontakta förbundssekretare/redaktör Ulla Tengling,
telefon 070 661 30 49