Tillbaka                                                                         


Kulturdebatt i fokus
När Riksskådebanan
firade hundra år


Riksskådebanans hundraårsjubilerade med bred politisk debatt, fest och framåt- och återblickar!

Lördagen den 28 augusti ordnade Riksskådebanan i samverkan med nätverket Koalition för kulturdebatt – där Riksskådebanan ingår - ett kulturpolitiskt samtal. Dagen disponerades så att förmiddagen ägnades åt enskilda utfrågningar, medan eftermiddagen gav utrymme för ett brett politiskt samtal.

Siw Holma      Nikos Papadupulus    Esabelle Dingizian

Först ut under förmiddagen var miljöpartiets Esabelle Dingizian. Ledamot i riksdagens kulturutskott, som utfrågades av Riksskådebanans förbundssekreterare Ulla Tengling.
- En rad unga män som inte läser över huvudtaget, måste mötas med mycket mera läsfrämjande än nu, sa hon bland annat och talade sedan länge om kunskapsglappet mellan unga som läser och som inte läser. Ännu en fråga som lågt varmt om hjärtat handlade om kulturskolornas utbud; - Det finns musikinstrument som hör till andra kulturtraditioner är den svenska eller västerländska. Jag vill att unga människor ska ges en möjlighet att kunna spela på dem, sa hon. Det är en fråga som dessutom handlar om något mera än musikinstrument, den handlar också om respekt för andra kulturer och kan bli en brygga till ökad empati.
Nästa i tur att bli utfrågad var Riksskådebanans egen ordförande tillika ordföranden i Riksdagens kulturutskott, riksdagsledamoten Siv Holma.
Utfrågare den här gången var Lotta Gröning, och frågorna kom i stort att kretsa till den gemensamma kulturpolitiska plattform som vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet blev överens om i god tid före höstens val.
- För mig är det alltid viktigt att inte ta från de fattiga och ge åt de rika. I kulturpolitiken handlar det därför om att ge stöd direkt, genom att göra all kultur tillgänglig åt alla. Med andra ord en rad ”återställare” och lite till. Resonemanget som borgarna för, om att sänkt skatt gör det möjligt att på egen hand köpa fler kulturupplevelser håller inte om man tänker på lågavlönade människor. Däremot fungerar det väldig bra på de rika som får väldigt mycket pengar att köpa kultur för.

Lotta Gröning
Lotta Gröning stod även för utfrågningen av ännu två politiker, socialdemokratiske riksdagsledamoten Nikos Papadupulus och stockholmsmoderaten Cecilia Brinck. Nikos Papadupulus lovade att verka för mera medel åt främjandeorganisationer inom kulturområdet efter det att Zenita Bergman i Riksskådebanans styrelse berättade om skådebanerörelsens och Riksskådebanans unika arbete för att fler ska erfara konst och kultur. Han talade också om betydelsen av att kulturskolan blir tillgänglig för alla, var den än finns i Sverige.
Cecilia Brinck framhöll att hon inte alltid var trogen sitt politiska parti: - Jag vill att man ska fundera i rimlighetstermer. Mycket av allt som görs kostar för mycket, och då kan ofta kostnaderna minska utan att det blir till men för verksamheten. Ibland är det inte pengar som saknas utan något annat, men det är alltid lätt att skylla dålig politik på resursbrist.


Eftermiddagens samtal denna jubileumsdag kom också att kretsa kring både kulturens och kulturpolitikens betydelse. Samtalsledare var Linda Zachrison, konstnärlig chef vid Stockholms stadsteater.
Hon samtalade med Gunnar Andrén, folkpartistisk riksdagsledamot och med i riksdagens kulturutskott, kulturredaktören Carl Rudbeck, författaren Lena Andersson samt chefen för Svensk Teaterunion tillika vänsterpolitikern i Stockholms kommun, Ann Mari Engel. Många tankar kom upp till ytan under detta samtal; men mest ifrågasatt blev Gunnar Andrén som skulle försvara folkpartiets idéer om mera ordning och reda, både när det gällde strängare skola och en litterär kanon.
- Hur kan någon bestämma vad som ska ingå i en litterär kanon? Tiden är ju inte statisk, och människor är olika, ansåg Carl Rudbeck och fick medhåll av Lena Andersson.
Ann Mari Engel tog fasta på jämlikheten inom kulturområdet och hade svårt att förstå varför Gunnar Andrén som tidigare varit emot entréavgifter på statliga museer nu plötsligt hade bytt fot, och ändrat uppfattning.
- Det beror på man måste visa för sig själv att man vågar satsa på det som är bra, och tror man att besök på museer är bra ja då väljer man att lägga pengen där, svarade den angripne.

Lena Andersson talade länge utifrån den egna uppväxten och det rättmätiga behovet av ett större andligt och intellektuellt rum:
- Barn måste med nödvändighet träffa människor utanför den egna familjen som både ser dem och som presenterar möjligheter som annars är förbehållna ett fåtal. Bibliotekens betydelse är därför en enormt viktig jämlikhetsfaktor.


Samtalet under denna jubileumsmiddag avbröts av ”Operaimprovatörerna” – fyra operasångare som lyssnade in dialogen och som sedan improviserade i skön sång kring det sagda.

Såväl sången som förmiddagens och eftermiddagens samtal uppskattades stort av en fulltalig publik.

Text: Ulla Tengling
Foto: Tapani Björkbacka