Tillbaka                                                                         Tretton frågor till avgående
förbundssekreteraren Ulla TenglingEfter sju år som förbundssekretare i Riksskådebanan lämnar Ulla Tengling sin tjänst.
Hur känns det?

- Oj, blandande känslor förstås.

- Hur då?

- Ja det känns både vemodigt, och väldigt hoppfullt!

- Vad då vemodigt?

- Är man länge på ett ställe, på en plats, i ett sammanhang, så blir man både fast och fäst. Självklart har jag blivit fäst vid en rad människor och arbetsuppgifter under de här åren.

- Och vad menar du med hoppfullt?

- Att det absolut är läge för organisationen att utvecklas ytterligare med någon annan vid rodret. Nu får organisationen den chansen. Och den möjligheten får bara inte gå förlorad!

- Menar du att du är förbrukad?

- Nja. Men det är ofrånkomligen så att den person som är ensam anställd blir väldigt dominerande när det gäller allt som ska göras, och på vilket vis det ska göras. Förnyelsen ligger därför i personskifte. Det är ofrånkomligt.

- Vad har du egentligen uträttat under de här åren?

- Svår fråga. Sammanfattningsvis; väldigt, väldigt mycket! Bäst har jag varit på att hålla kursriktningen. Skådebanerörelsens mål är att ordna kulturmöten; där de behövs. Och inte tvärtom. Man kan nog också säga att utan den här meningsfulla verksamhetsidén hade jag nog inte orkat under de här åren. Jag hade väl inte ens sagt ja till jobbet. Jag har verkligen varit engagerad.

- Är det något du är missnöjd med.

- Ja kanske. Om jag ser till mig själv så borde jag nog ha varit ännu mera envis när det gäller att finslipa verksamhetsidén ytterligare. Med betoning på att kultur i skådebanans tappning absolut handlar om demokrati, och inget annat. Men å andra sidan så vet jag inte hur det skulle ha gått till! Jag tycker nog att jag gjort allt… Och så skulle organisationen ha visat mera ilska för ett helt uteblivet men icke desto mindre välförtjänt STORT TACK från anslagsgivaren. Skådebanerörelsen genomför ju en kulturpolitik som är till nytta och glädje för hela samhället. När Kulturrådet ville slå sönder organisationen för ett par år sedan så var det ju ett rent illdåd.

Om vi vänder på frågan i stället – är det något du är särskilt nöjd med?

- Formulera om frågan, säg stolt i stället!!

- Ok. Är det något du är stolt över?


- Mest stolt är jag nog över att jag ständigt kunnat engagera intressanta personer och intressanta tankar till centrala möten, till stöd för hela skådebanerörelsen. Till inspiration för anställda och förtroendevalda, och till stöd för verksamhetens innehåll och syfte. Sen är jag stolt över att själv ha utfört mycket av det arbete som man i andra organisationer, även i ideella organisationer numera, och utan att skämmas, låter andra göra, det vill säga betalar dyra konsultpengar för.

Du får ingen efterträdare?

- Det vet jag faktiskt inget om. Men Kulturrådet har halverat anslaget till Riksskådebanan vilket gjorde fortsatt anställning omöjligt för min del.

Du säger dock att det är läge för organisationen att utvecklas ytterligare. Men vem ska stå för det ?

- Den utvecklingen kommer allt styrelsen själv att ta ansvar för, i alla fall inledningsvis. Jag tror att det där leder till att styrelseledamöterna svetsas samman ytterligare. Och det känns riktigt bra, det.

Vad ska du göra nu?

- Närmaste tiden ska jag städa och röja upp på hemmaplan! Det har jag inte hunnit med under många år!

En sista fråga; vem ska man nu kontakta när du inte längre finns till hands?

Man ska ta kontakt med förbundsordföranden riksdagsledamoten Siv Holma, hennes e-postadress är siv.holma@riksdagen.se och hennes telefonnummer är 070 343 95 83.Intervju: Ulla Tengling