Tillbaka                                                                         


Siv Holma, Riksskådebanans ordförande, under politikerveckan:
- Jag vill ha en tvingande kulturlag!

Siv Holma - ordförande i Riksskådebanan utfrågades under politikerveckan i Visby om vad hon vill med kulturen.
Hon blev icke svaret skyldig:
- En kulturlag ungefär som den som finns i Norge. Det betyder att ingen politiker kan betrakta kultur som frivillig eller som kosmetika. Och så vill jag att kulturbudgeten ska förstärkas med mycket mera pengar!!

Siv Holma förklarade vidare inför en fulltalig publik på länsteatern i Visby att hennes kulturvision handlade om tillgänglighet; att alla ska få vara med.
När hon ställdes inför frågan om det inte var hart när onödigt att satsa brett på sådan kultur där människor själva är kulturaktiva, eftersom sådana satsningar enligt nya undersökningar inte verkar ha något samband med vilka som sedan besöker kulturinstitutioner, svarade hon tveklöst att hennes egna erfarenheter i så fall talade emot undersökningsresultatet.
- Självklart ska vi satsa på en kulturpolitik där alla får pröva på skilda konstnärliga uttryck Det är när man själv får vara skapande som man upptäcker ett värde som annars riskerar att ligga fördolt livet ut.

Siv Holma intervjuades i egenskap av vänsterpartipolitiker tillika ordförande i Riksdagens kulturutskott.
På frågan om hon kunde tänka sig att bli kulturminister i en kommande röd/grön regering svarade hon inte nej.
- Det viktiga är att det genomförs en kulturpolitik där man först och främst ser till det mänskliga värdet och inget annat.

Text: Ulla Tengling