Tillbaka                                                                         


Riksskådebanan bakom massiv kulturmanifestation under politiker veckan


Oj vilken kulturmanifestation!
Sång, tal, dans, teater!! Donners plats i Visby - en normalt ganska stilla och anonym plats under alla andra tider på året än under den så kallade politiker veckan - kokade av liv denna tisdagskväll den sjätte juli. Här fanns alla; från statsministerkandidaten Mona Sahlin till statisterna på Orionteatern i Stockholm
Det var nätverket Koalition för kulturdebatt - där Riksskådebanan ingår - som stod för händelsen som förberetts under hela våren.

Syftet med manifestationen är och har varit att fästa politikerna uppmärksamhet på kulturens värde; inte som marknadskraft utan som människokraft.

I fokus under kvällen stod det bok - den antologi - som de skilda organisationerna inom nätverket gemensamt presterat.
Riksskådebanans inlägg i boken tar fasta på människovärdet, och understryker betydelsen av att se och förstå de dolda krafterna bakom talet om "verklighetens folk" .

Den del av texten i den gemensamma antologin "Att vara eller vara en vara" som Riksskådebanan står för och som lästes högt under manifestationskvällen lyder så här:
"Den makt som propagerar för stater och gränser och uppdelning mellan folk tvekar aldrig inför tanken på ett "oss och dom". Oss - det är ni medborgare. Ni som bor här. Med egen krigsmakt. Egna lagar, egna poliser. Som röstar här. Som jobbar här. Som är födda här. Som tänker lika. Som vill lika. Det är ni som tillhör verkligheten. Verklighetens folk. Dom - det är vi som kommer utifrån. Främlingarna. De overkliga. Ambassadörer för rädsla, misstänksamhet, ovänskap och krig agerar i skilda skepnader. Det gemensamma för dem är just deras egen rädsla - för att bli avslöjade. Dessa ambassadörer är alltid en del av detta "oss".

Text: Ulla Tengling