Tillbaka                                                                         

Riksskådebanans
kulturpris 2009
till Jerry Williams

Jerry Williams är Riksskådebanans förste kulturpristagare - genom tiderna.
Riksskådebanan laddar upp för hundraårsfirandet 2010 - och tycker sig nu vara mogen att sälla sig till gruppen kulturorganisationer som utser en årlig kulturpristagare:
- Valet var inte svårt, säger en enig jury som bland annat bestått av styrelseledamöterna Susanne Simonsson från Skådebanan i Skåne och Zenita Bergman från Skådebanan i Västmanland.
- Jerry Williams står för allt det skådebaneidén står för; men han gör det på sitt alldeles egna sätt. Att han är en urbra artist, är ju odiskutabelt, men det vi kanske faller för allra mest är att han är omutlig. Han håller på sin integritet. Han befinner sig mitt i det kommersiella bruset; men säger ändå nej till kommersialismen. Han vet var gränsen går mellan artisten och privatpersonen, och ruckar inte på den. Det är föredömligt.

Att Jerry Williams är glad över priset på 9 999 kronor står utom allt tvivel. När priset offentliggjordes i samband med Riksskådebanans höstkonferens i Stockholm på självaste Gustav den andra Adolfsdagen, den 6 november, befann sig Jerry själv i Göteborg. Genom agenten Marie Lindblad på bokningsbolaget Blixten, lät han omedelbart hälsa hur hedrande det var att ta emot ett skådebanepris. Till våren, när Riksskådebanans folk möts igen för att ha årsmöte på Orionteatern i Stockholm, då kommer med all sannolikhet det omtyckte pristagaren att dyka upp i egen person.

Så här motiverar juryn och Riksskådebanans styrelse varför kulturpriset 2009 går till Jerry Williams:
" han är en ovanligt mångbegåvad artist som med bravur klarar av att stå emot en kommersiell omvärlds ofta krävande förväntningar på såväl exponering som exploatering av både det professionella och de privata. Men likväl - eller i konsekvens med denna sin i högsta grad imponerande självständighet - har han aldrig dolt betydelsen av att unna uttrycka en mycket egen uppfattning om vad som är rätt eller fel.
Denna genom åren föredömliga hållning har på ett förunderligt sätt förenat med ett konstnärskap till synes utan kompromisser. En stor olikartad och ständigt växande publik har genom scenartisten Jerry Williams förstått hur bra rockmusik och integritet kan förenas i något som är mer än storartat, ja helt unikt."

Text: Ulla Tengling