Tillbaka                                                                         

Idérik höstkonferens
hos Riksskådebanan

Riksskådebanans höstkonferens i Stockholm tiden 6,7 och 8 november, där företrädare för hela SkådebaneSverige möttes för både idéinjektion och idédebatt, blev en framgång på flera plan! Höstkonferensen som arrangerades på temat mångfald och idédebatt ägde rum i en av riksdagens lokaler i Stockholm.

- Framgången motiveras främst med att vi stärker kittet mellan de skilda skådebaneregionerna. När man tar och ger av varandras tankar - då händer något positivt. Hela organisationen utvecklas. Nu fick företrädare från alla skådebaneregioner reell möjlighet att samtala med varandra. Därtill fick vi mångfalds- och mågkulturperspektivet rejält belyst, förklarar förbundsordföranden Tommy Ternemar.

Genom att samtliga deltagare delades in i smågrupper med minst en representant för varje enskild skådebaneregion - kom allas erfarenheter i dagen, fortsätter Tommy Ternemar.

Riksskådebanan inledde arbetet med organisationens mål och idédokument för tre år sedan, genom en aktiv "gräsrotsdiskussionen". Den statliga kulturutredningen, med en för folkrörelsetraditionen provocerande direktiv, gav sedan ytterligare motivation till att stegra temperaturen i debatten, tillägger Tommy Ternemar. Han informerar om att senaste inflödet till idédebatten, var under det seminarium i augusti i år 2009 som föregick årets höstkonferens. Där och då deltog idéhistorikern Edda Manga. Hon talade mycket om allt det som blivit forcerat och flyktigt, även inom kultur och utbildningsområdet.
- Inför höstkonferensen fick vi sedan möjligheten att välkomna hennes stora inspirationskälla, och läromästare, nämligen professorn i idé- och lärdomshistoria Sven Erik Liedman. Det blev en fullträff. Liedmans fortsatta resonemang om tiden, som det mest värdefulla vi har, ger en nödvändig insikt om folkrörelsens ansvar för att inte själv elda på i en "bråttomkultur" som gör att allt av djupare värde riskerar att förskingras och förvandlas till blank och tom yta.

Ytterligare bidrag till fördjupade insikter om både kulturens, bildningens och folkrörelsernas ansvar var det många av höstkonferensens gäster som stod för.
Bland dem fanns såväl komikern, allvarsmänniskan och ståupparen Zinat Pirzadeh, som fick deltagarna att skratta från hjärtat, guiden under besöket på Medelhavsmuseet och företrädaren för SIOS i Sverige (etniska organisationer i samverkan) Dragan Romcevic som efterlyste mera kultursamarbeten med skådebaneregioner över hela landet.

Text: Ulla Tengling