Tillbaka 
                                                                        


Riksskådebanans utvecklingskonferens den 18-20 november i Luleå.

Riksskådebanan genomför under 2011 en internutbildningssatsning som ska tydligöra Skådebanerörelsens verksamhet och varumärke. Den tredje konferensen i utbildningen genomfördes i Luleå den 18-20 november 2011. Konferensen vände sig till verksamhetsansvariga i regionerna samt Riksskådebanans styrelse.
Under konferensen fortsatte Caroline Nyberg från Smida sitt arbete som påbörjades i Brunsvik den 2-4 sept. Caroline tog upp frågeställningar som skulle få deltagarna att reflektera över hur skådebaneörelsen fungerar i dag och i framtiden. Frågor som: Varför bör Skådebanan finnas till. Vad är det som gör organisationen Skådebanan till en organisation med existensberättigande. Vad är unikt för skådebanan och skådebanerörelsen. Även skräcksceneriet: Om skådebanerörelsen skulle dö vilka är de troliga anledningarna.
Arbetsmetoden byggde på gruppdiskussioner med gemensam redovisning. De diskussioner och svar som kom fram under konferensen ska ligga till grund när Riksskådebanans styrelse tar olika former av verksamhetsbeslut. Men även vara ett verktyg i syfte att få rörelsen mer homogen utan att regionerna tappa sin lokala inriktning.
Under konferensdagarna besökte deltagran Luleå kulturhus.Skådebanan i Luleå och deras konstgalleri. Världsarvet Gammelstad, en kyrkby med anor från 1600 talet. Samt Norrbottenteatern och föreställningen ”Evigt ung”

 Gammelstadens kyrkby 

I kyrkan sjöng verksamhetsledaren för Luleå Eva Plumppu