Tillbaka                                                                         

 Skådebanans förändringsarbete.
   
  Carolin Nyberg
 Galleri Astley

Skådebanerörelsen är mitt i ett förändringsarbete. I och med minskade anslag har Riksskådebanan inte längre någon anställd förbundssekreterare. Delar av de arbete som tidigare genomfördes av förbundssekreteraren genomförs nu av styrelsen. Hur deta arbete kommer att se ut i framtiden är ännu inte fastställt.
Riksskådebanans styrelse har tagit beslut att satsa på ett utvecklingsarbete som berör hela organisationen. Under 2011 finns därför tre rikstäckande konferenser inbokade förutom årsmötet. De första genomfördes 15 -16 januari 2011 på Mareborgs folkhögskola i Norrköping. Då presenterade dom regionala skådebanorna sin planerade verksamhet för år 2011. Den andra konferensen genomfördes på Brunnsviks folkhögskola den 2-4 september. Den tredje kommer att genomföras i Luleå under hösten. Konferenserna vänder sig till Riksskådebanans styrelse samt samtliga verksamhetsledare.

Till konferenserna har olika personer bjudits in som föreläsare eller medverkande. Till konferensen i Brunnsvik var Carolin Nyberg från SMIDA inbjuden i syfte att starta upp en process som ska leda till att Skådebanan som organisation bli mer homogen utan att regionerna tappar sin särprägel. Även ge en bild av hur framtidens Skådebanan kan se ut, samt kunskaper i hur ett varumärke fungerar. Ett arbete som kommer att fortsätta under kommande konferenser.

Konferensen startade vid lunchtid fredagen den 2 sept. Under lördagsförmiddagen besökte deltagarna Galleri Astley i Uttersberg där man fick ta del av den rysk amerikanska konstnären Ernst Neizvestny liv. En man med ett märkligt livsöde. Förnedrad av Krustjof som ansågs hans konst som "skit" men till vilken han fick uppdraget att göra gravmonumentet på begäran av Krustjofs familj.
Galleri Astley bjuder på så mycket mer än Ernst Neizvestny musset. Där finns ett fint skulpturpark, ett galleri samt grafik och ramverkstad.