Tillbaka                                                                         

Riksskådebanan årsmöte

Ulla Tengling                                                Josette Bursnell Mingo                   Pär Johansson

Den 25 mars, dagen före Riksskådebanans årsmöte, träffades Skådebanan verksamhetsledare för att diskutera Riksskådebanans framtida roll. Minskade anslag har bidragit till att Riksskådebanan sagt upp sin förbundssekreterare Ulla Tengling, vilket innebär en helt ny situation för Riksksådebanans arbete. Samtidigt med konferensen genomförde Riksskådebanans styrelse ett styrelsemöte inför årsmöte. På kvällen avtackades den tidigare förbundssekreteraren Ulla Tengling med blommor och presenter.

Riksskådebanan årsmöte  
Riksskådebanan genomförde sitt årsmöte den 26 mars i Stockholm i riksdagshusets lokaler.
Årsmötet inleddes med en föreläsning av Rikteaterns Tysta Teaterns konstnärliga ledare Josette Bursnell Mingo. Föreläsningen var en present från Riksteatern till Skådebanerörelsens hundraårsfirande år 2010.
Josette tog upp de svårigheter och fördomar som finns mot döva och andra handikappade. Samt hur vi kategoriserar människor utifrån deras hudfärg, religion eller ras. Ändå är exempelvis mörkhyade inte en homogen grupp. Alla är vi individer med olika karaktärsdrag och livsuppfattningar. Vår identitet och grupptillhörighet är komplex. Josette berättade om Rikteaterns Tysta Teatern, samt gav deltagarna grupparbetsfrågor för att skapa nya infallsvinklar på problematiken av att vara döv.
Efter föreläsningen delades Riksskådebanans kulturpris ut till grundaren av Glada Hudiks Teatern, Pär Johansson.
Efter lunch startade själva årsmöteshandlingarna.