Tillbaka                                     


Till regeringspartierna
moderaterna, centern, folkpartiet och krisdemokraterna

Riksskådebanan, som samverkar med regionala skådebanor över hela landet, anser att Sverige bör följa länder som USA, Australien, Storbritannien, Frankrike och Norge, genom att lagstadga att ingen ska kunna bli diskriminerad på grund av det som kallas otillgänglighet.

Riksskådebanans verksamhet syftar till att sammanföra konst, kultur och människor där behoven finns och utifrån en rättviseaspekt.

För Riksskådebanan är det därför självklart att ett individuellt funktionshinder, av vilket slag det än är, aldrig kan accepteras som förklaring eller ursäkt till varför en rad människor förhindras att delta i kulturupplevelser som de annars skulle vara med om.

Riksskådebanans styrelse,
genom förbundsordföranden

Tommy Ternemar
Stockolm den 17 juni 2009